Die Weg

 

In dae van teenspoed

"U is my toevlug in die dag van onheil" - Jeremia 17:17 OAV.

So het die profeet van die HERE gesê, en so behoort die gelowiges van vandag ook te sê.

In elkeen se lewe kom daar dae van teëspoed en teleurstelling. Die weg wat ons bewandel is nie altyd met rose besaai nie, daar groei ook dorings en dissels op dieselfde pad. Voorspoed word soms deur teëspoed en blydskap deur droefheid opgevolg. Dikwels misluk ons ondernemings, verdwyn ons vooruitsigte in rook en damp en lyk dit asof ons skoonste ideale net ydele hersenskimme was.  Daar is niemand wat nie weet wat teleurstellings en teëspoed beteken nie. Dink maar aan die geskiedenis van Elia, Job en Jeremia. Hierdie manne was Godsmanne, en tog was hulle nie van teëspoed gespaar nie.

In die wêreld is daar baie lyding wat ons sien en beleef, maar nog meer wat ons nie sien nie. Lyding, droefheid en smart het saam met die sonde in die wêreld ingekom.

Maar hierdie teleurstellings en leed is ook soms tot ons eie beswil. Dit is betraande oë wat ons leer om tot die God van vertroosting op te kyk. Dit is die gebroke hart wat hom tot God wend. Die smarte van die lewe wek ons uit die slaap van onverskilligheid en verbreek die roes van ligsinnigheid.

Maar die dae van teëspoed is ook dae van versoeking en stryd. Daardie tye word deur die Satan gebruik om ons tot sonde te verlei. Niemand kom vry van daardie versoekings nie. Die Here Jesus is versoek en Sy navolgers sal sekerlik nie gespaar word nie. Die Bose is listig. Hy ken ons swak punte maar al te goed, en dit is juis daar waar hy ons aanval. Dan kies hy ook die mees geleë tyd vir sy bose werke. Hy doen hom voor as die “engel van die lig” (2 Kor 11:14) om ons gerus te stel, sodat hy daardeur sy goddelose oogmerke makliker kan bereik. Hy is rusteloos werksaam en sluip rond soos ‘n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind (1 Pet 5:8). Daardie versoeking is soms swaar en die stryd bitter. Menige ongelukkige het al daaraan toegegee en het geval. Niemand wat op eie krag vertrou is veilig nie. Maar God gee die oorwinning aan hulle wat op Hom vertrou.

God is ‘n toevlug in dae van teëspoed en onheil.

‘n Toevlug is ‘n plek van veiligheid. Dit is die HERE vir Sy volk. Vir ‘n plek van veiligheid om enige waarde te hê, moet dit maklik bereikbaar wees. Hier is dit die geval. God is naby elkeen van ons (ook al voel dit soms nie so nie). Sy oog sien ons; Sy hand beskerm ons; Sy liefde lei ons. Die troon van genade is binne die bereik van elkeen van ons. Die weg daarheen is reeds deur Christus geopen.

Ons is volkome veilig in die gemeenskap van God. Deur al die eeue heen was God nog altyd die toevlug vir Sy kinders. Ons vaders het op Hom vertrou. Hy help as niemand anders kan help nie. Hy sluimer of slaap nooit nie. Daar is by Hom geen verandering of skaduwee van omkering nie. Vir Sy kinders is Hy ‘n vaste rots, ‘n burg en ‘n skild teen gevaar.

Salig hy wat in die lewe,
sonder hulp en sonder raad,
as hom alles wil begewe,
vlug tot God sy toeverlaat;
en ook in die swartste nag
om die HERE alleen bly wag.

Uit: Heilswoorde van dr J P van Heerden.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css