Die Weg

 

Ons skuilplek

By U, o HERE, skuil ek ” – Psalm 71: 1 OAV.

Wanneer die jare met ‘n mens aanstap, is dit normaal om op jou weg deur die lewe terug te kyk. Agter jou lê dalk jare van voorspoed en sukses, maar dalk ook jare vol verdriet, eensaamheid en teleurstelling.

Psalm 71 het geen opskrif nie. Dit is klaarblyklik ‘n ou man wat hier bid. Hy kyk terug op sy lewe  en dan staan daar één ding voorop in sy gedagte. Hy begin sy gebed met:  “By U, o HERE, skuil ek”.  Sy hele lewe is vir hom ‘n wonder, ‘n voorbeeld vir ander (Ps 71:7).

As ‘n mens nog jonk is, dink mens nie só oor die lewe nie. Jong mense gaan die lewe gewoonlik selfversekerd tegemoet met die oortuiging dat hulle die lewe vir hulself sal kan reël. Maar God slaan geleidelik die sekerhede onder die voete van die mense weg.  Die mens se selfvertroue kwyn dan mettertyd en die eens so sterk hande word leeg. Totdat die mens meteens tot die verootmoedigende besef kom: “By U HERE, skuil ek”.

Ons het ‘n skuilplek nodig wanneer storms en onweer dreig, net soos die kaptein van ‘n boot sy anker in ‘n velige hawe sal uitgooi. Elkeen van ons se lewe is blootgestel aan storms, gevare en bedreigings. Ons lewe in ‘n voortdurende stryd, en word van alle kante beleër deur  die duiwel, die wêreld en ons eie sondige, onrustige hart. Van nature is dit vir ons onmoontlik om hierdie stryd in eie krag te stry en te oorwin. Daarom verskaf God aan ons nie net die skuiling nie, maar ook die wapens. Die wapens wat ons vir hierdie stryd benodig is immers nie “die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig” (2 Kor 10:4). “Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer” (Ef 6:16 OAV).

Die mens wat sy sonde ken en deur die wêreld bedreig voel, kan op geen beter plek skuil as by die voete van Jesus nie. En wie die sondevergewing in geloof bely, weet dat hy by die Vaderhart van God mag skuil.

Ek hoop van harte dat jy ‘n goeie woonplek het, of in jou eie woning saam met jou familie, of in ‘n aftree-oord of tehuis vir bejaardes as jou taak in hierdie lewe byna voltooi is... Maar daar is maar één onverganklike skuilplek. “By U, o HERE”......

Wie hier en nou by God skuil, sal ewig met Hom wees.

(Verwerk uit Avondzegen van ds W Schouten en ds S de Vries).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css