Die Weg

 

Om te oordeel

Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help” – Spreuke 20:22 OAV.

Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word“– Matteus 7:1-2.

Daar is ‘n baie bekende spreekwoord wat lui: ”die wraak is soet”.  Dit is ‘n weerspieëling van die menslike siening dat dit bevrediging sal verskaf wanneer iemand met gelyke munt terugbetaal kan word. Maar tog sê die Bybel vir ons dat dit geen goeie pad is om te loop nie. Wie ookal in sy lewe te na gekom is of die slagoffer was van ‘n misdaad, kry onvermydelik wraakgedagtes. Maar God se Woord sê dat ons ons nie daardeur moet laat beheers nie. Niemand moet toelaat dat wraakgedagtes in sy hart kom nesskop nie. Salomo sê: “Moenie sê nie...” en Jesus sê: “Moenie oordeel nie...”. Dit beteken dat ons wel daartoe in staat is om ons gedagtes op ‘n ander weg te stuur.

Inderdaad: dit bevry jou as jy alle toornigheid, alle wraakgedagtes in gebed na God toe bring. Daardeur erken ons God as die hoogste Regter. Ons lê dan ons saak en die saak van ons medemens voor die hoogste Regter vir tyd en ewigheid.

Aan die ander kant is ons soms geneig en wil ons ook graag ons oordeel uitspreek oor die optrede van bekende mense. Jesus het by geleentheid gesê: “Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ‘n regverdige oordeel.” (Joh 7:24). Hoor ons wat ons Leermeester ons leer? Daar moet regverdigheid wees wanneer ons uitsprake gee oor mense se optrede. En een van die basiese dinge om regverdig te wees, is om nie op die oog af te oordeel nie. Of, soos dit ook gesê word: Moenie op hoorsê oordeel nie. Moenie eens bespiegel as jy nie genoeg inligting het nie. Moenie skinder nie. Moenie agteraf stories versprei nie.

Die manier waarop jy oor iemand praat, wat verdink word van een of ander verkeerde optrede of misdaad (let wel: nog nie skuldig bevind is nie), kan vir hom ‘n “lewende hel” veroorsaak, kan sy geestelike pyn net vererger.

Die Here bedoel nie dat ons verkeerde optrede moet oorsien nie. Allermins! Maar wat Hy wel van sy kinders verwag, is om soos Hy te wees - regverdig. Moenie oor iemand oordeel voordat jy nie al die feite gesien of gehoor het nie. Dit geld jou oordeel oor jou kinders, jou ouers, jou vriende, jou gemeentelede, mense in die regering, sportsterre, ja almal oor wie jy ‘n mening moet of wil gee.

Kom ons leer uit die sensasionele koerantberigte oor ‘n wêreldbekende persoonlikheid en uit die opmerkings van elke tweede persoon, die volgende: Jy kan vir iemand, wat al klaar onder groot spanning verkeer – ten regte of onregte, dit weet ons nie – sy/haar lewe hel maak.

Hoe kan ons optree om die Here se gesindheid te vertoon? Bid eerder vir mense as om oor hulle te skinder, bid vir regverdige regspraak. Weerhou jou tong van liefdelose oordeel of veroordeling. Die getuienis oor korrekte optrede wat jy nou lewer, kan goud werd wees.

(Met aanhaling van dr Callie Opperman – Deo Gloria Kuberbrief).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css