Die Weg

 

Moenie klein dinge te gering ag nie

Toe sê hy vir my: "Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige .....Daarna kom die woord van die Here tot my: Serubbabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. ......  Daardie sewe oë op die klip voor Jesua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk” – Sagaria 4:6-10.

Die wêreld sê vir ons dat as ons iets aanpak moet ons groot dink, ons moet groot beplan en hoë eise aan onsself en die mense om ons stel. Niemand mag ons oortref in wat ons dink en doen nie. In God se koninkryk werk dinge anders. Jesus het gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak" (Mat 13:31-32).

Met hul terugkeer uit die Babiloniese ballingskap, het die volk van Juda ‘n verwoeste stad en tempel gevind. Niks het van die pragtige tempel wat Salomo gebou het, oorgebly nie. Serubbabel, die goewerneur van Juda, het nou deur die profeet Sagaria die opdrag van die Here ontvang om die tempel te herbou. Wat ‘n geweldige opdrag. Daar was sekerlik baie mense wat nog ‘n idee gehad het van die grootsheid van Salomo se tempel. Hoe kon hulle, ‘n klein en verarmde oorblyfsel van die eens magtige volk, so iets aanpak? Maar dit moes gedoen word,  want dit was die opdrag van die Here.

As die Here ons roep, moet ons nie skrik vir die grootte van die opdrag nie. Want dis nie deur mag of geweld dat iets tot stand kom nie, maar deur sy Gees, sê die Here. Ons het maar ‘n beperkte visie en ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar die Here sien verder, die sewe oë van die Here (Sag 4:10) sien alles wat in die wêreld gebeur, en Hy bestuur alles om Sy doel te bereik – ook in ons lewens.

Hoe gou raak ons nie mismoedig of ontmoedig deur ‘n taak wat op ons wag nie? Dit laat ‘n mens dink aan Gideon wat gesê het: “Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie” (Rig 6:15). Of ons word ontmoedig deur wat ander mense sê: “Laat hulle bou! Daardie klipmuur van hulle sal omval as ‘n jakkals daarteen spring!" (Neh 4:3).  Maar die Here sê: Vertrou op my, want “nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige” (Sag 4:6).

Die Here sê: moenie ontmoedig raak nie, al dink jy jy is swak; begin by die klein dingetjies, al lyk dit dalk vir jou klein en onbenullig (Sag 4:10), want Hy kan geweldige dinge daardeur tot stand laat kom. Soos Gideon met sy driehonderd man die Midianiete kon verslaan, soos die klein seuntjie wat vyf broodjies en twee vissies in die hand van Jesus stel om ‘n hele skare mee te voed, soos ‘n enkele klip van Dawid ‘n gepantserde reus in die stof kan laat byt, soos ‘n paar ongeleerde vissermanne die blye boodskap van die evangelie aan die wêreld kon bring, so kan God jou klein aandeel gebruik om iets groots daaruit tot stand te laat kom – dan help jy bou aan ‘n lewende tempel tot Sy eer!

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css