Die Weg

 

Ondervinding is meer werd as duisend woorde

en hulle het vir die vrou gesê: Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is” – Johannes 4:42 NAV.

“Julle het immers ondervind dat die Here goed is” – 1 Petrus 2:3.

Hoe kan ‘n mens ‘n beter versekering hê dat die Bybel die waarheid is; dat daar ‘n direkte band is tussen God se kinders en die Woord, asook tussen die gelowiges en Christus, as deur eie ondervinding! – tog kan die wêreld dit nie begryp nie.

Mense wat in die doodslaap van die sonde verkeer, sal nie hierdie ondervinding kan beleef nie (vgl Ef 5:14). Daarom word dit dikwels deur die wêreld belaglik gemaak. Hoe min sou die godsdiens beteken het, as die werklike kennis van die waarhede nie IN DIE PRAKTYK na vore gekom het nie! Deur sy ondervindings besef en erken die Christen dat die Bybel die Woord van God is, en dat hy deel het aan Christus. Dit het daartoe gelei dat die gelowige meer as een keer van ‘n duistere struikeling gered is, deurdat die Woord in sy hart verseël is.

Watter beter manier is daar nie om die Woord te verklaar as deur ondervinding nie! Daarom, beproef dit  vir jouself, want daardeur verkry jy ‘n insig in die Woord van God en alles wat geestelik is, alles waarvan die hoogste geleerde en die skerpsinnigste filosoof geheel en al onkundig van sal bly, ten  minste as hulle dit self nie erken het nie.

Liewe leser, streef daarna om ook deel te hê aan hierdie ondervinding! Moenie net tevrede wees met wat jy gehoor het nie, ook nie met wat ander ondervind het nie, maar bid die Here dat Hy ook vir jou hierdie inwendige getuienis sal verskaf. Dit sal jou in alle beproewinge bystaan. Dit sal jou van baie vrese verlos en jou weg deur die lewe veel gemakliker en aangenamer maak, en jou ten slotte verseker van die toekomstige heerlikheid.

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css