Die Weg

 

Om net die beste te besit

Maar die Here antwoord haar: "Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie." – Lukas 10:41.

Ons soek gewoonlik net die beste vir onsself en ons familie, en daarom bekommer ons onnodiglik oor baie dinge in die lewe. So was dit ook met Marta. Sy wou maar net haar beste lewer. Maar die Here Jesus sê vir Marta: "Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie." 

Ons is so geneig om baie dinge in die wêreld na te jaag, dat ons die belangrikste uit die oog verloor. Ons kan só besig wees met, en ons aandag kan só vasgevang word deur die probleme van ons aardse bestaan, dat ons God buite rekening laat. Christus het juis gekom om ons van die sonde en die wêreldse sorge los te koop:  “Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het ‘n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee” (Luk 12:29-32).

Sonder Christus sal ons die hoogste ideale in die lewe tevergeefs nastreef.  Wie uit die woord van Christus leef en dit volkome deel van sy lewe maak, sal alles ontvang wat in sy beste belang is vir die tydelike en die ewige. “Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?" (Rom 8:32).

Die gelowige wat van harte kan bely: "In Christus Jesus is die beste reeds aan my geskenk" – dié mens sal met dankbaarheid besef dat wat hy elke dag uit die hand van die Here ontvang, genadiglik aan hom geskenk word. Ons besit ‘n skat van ewigheidswaarde, daarom kan ons elke dag met danksegging uit die hand van die Here geniet, en dan die heerlikheid beleef: “beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee” (Matt 6:33).

Hoe om ons vir die koninkryk van God te beywer, kom in Romeine 12 duidelik na vore. Ons moet onsself as lewende offer tot beskikking van die Here stel en ons deur sy Gees laat beheers en nie meer deur ons natuurlike geaardheid nie, sodat ons sensitief kan wees vir die wil van God. “Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is” (Rom 12:1-2). Verder sê Paulus: “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra” (Fil 2:12-16).

- dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css