Die Weg

 

Soos ligte in die wêreld (1)

“..sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” – Filippense 2:15 OAV.

Om kind van God te wees beteken dat God ons  uit die duisternis van die sonde geroep het tot sy wonderbare lig: “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig” (1 Pet 2:9),  “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here" (Ef 5:8), “En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh 8:12), "Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig" (Ps 89:15).

So is daar ontsaglik baie gedeeltes in die Skrif wat vir ons sê dat ons “kinders van die lig" is. Dit word dan ook saamgevat in Christus se uitspraak: “Julle is die lig van die wêreld” (Mat 5:14). En as ons dan die “lig van die wêreld” is, het ons ‘n opdrag om uit te voer. Hierdie opdrag kom van Christus self as Hy sê: “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik” (Mat 5:16). En Paulus voeg daaraan toe: “te midde van ‘n krom en verdraaide geslag”.

Ons moet “te midde van die krom en verdraaide geslag” nie die duisternis gretig soos ‘n spons opsuig nie. Nee, want ons is juis die lig wat die duisternis verdryf.

As jy dan lig is, kom die skyn vanself. Dit hoort tot die wese en die aard van die lig. Lig beteken maar net: “skyn”. As God die lamp in jou lewe aangesteek het, dan straal dit by al jou lewensvensters uit. En hoeveel vensters is daar nie in jou lewe nie! Dit straal uit jou oë, jou gesig, jou huwelik en gesin, jou vrou en kinders. Dit straal in vreugde en in smart, by jou bruilof en by jou begrafnis. Dit is daardie onbewuste, spontane strale wat so 'n diep indruk op mense maak en ‘n uitwerking op hulle nalaat.

Dit laat ons ‘n belangrike rol in die lewe vervul, maak nie saak wie ons is nie. Arm of ryk, geskool of ongeskool – ons het ‘n verantwoordelikheid om na te kom omdat ons deel het aan Christus. Daar is soveel mense om ons heen wat dit ontsettend donker het in hulle lewens en wat onbewus vir 'n bietjie lig bedel.

Hoe heerlik is dit nie om lig te kan verskaf nie. Om die lig in 'n donker gesin te mag wees, in 'n donker huwelik, in 'n donker werkplek - in 'n donker wêreld!

Uit: “De Stem achter U” deur Ds Gabe van Duinen.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css