Die Weg

 

Om stil te kan wees

"As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê" - Jesaja 30:15 NAV.

Ons lees in 2 Samuel 16 hoe Dawid vir sy seun Absalom vlug. Langs die pad storm daar ‘n man met die naam van Simeï op Dawid af wat hom verskriklik vloek (2 Sam 16:5). Toe Abisai vir Dawid vra of hy die vloeker kon doodmaak, antwoord Dawid: "Seun van Seruja, dit het niks met my of met jou te doen nie, Hy vloek so omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te vloek! Niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie" (2 Sam 16:10). Daarmee bewys Dawid dat hy hom nie deur mense laat ontstig of bang praat nie, maar dat hy met die Here rekening hou. Wie sê dat Simeï nie rede daartoe gehad het nie? Daarom verootmoedig Dawid hom voor die Here en laat hy sy ontering in die hand van die Here. Dawid laat nie toe dat Abisai vir Simeí doodmaak nie. Kort na hierdie gebeure keer Dawid as koning terug na Jerusalem. Simeï kom Dawid tegemoet en smeek hom op sy knieë: “U Majesteit moet my die verkeerde daad tog nie toereken nie en moenie wat ek verkeerd gedoen het op die dag toe die koning uit Jerusalem uit gegaan het, ernstig opneem nie” (2 Sam 19:19).

Wat Dawid doen en ervaar is dieselfde as wat die Here later deur Jesaja vir Israel sê: "As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê".

In alles wat gebeur, is die hand van die Here immer teenwoordig.  Ook in die pyn en vrees wat ‘n mens, ‘n volk, of die mensheid in geheel kan ondervind. “Sal daar ‘n ramp oor ‘n stad kom as die Here dit nie gebring het nie?” (Amos 3:6). “Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge” ( Jes 45:7).

Daarom moet elke gelowige anders optree teenoor elkeen wat onreg teenoor hulle pleeg - anders as wat ‘n wêreldling normaalweg sou doen. Hulle moet in hierdie tyd opkyk na die Here. Hulle moet nooit as gevolg van die optrede van ‘n mens hul oë van die Here afwend nie, maar dan juis na die wil van die Here vra.

Daarom moet jy onregverdige en pynlike situasies anders beskou, dit anders opneem, anders daaroor dink en anders hanteer as wat die wêreld dit sou doen.

Wat geld vir die enkeling, geld ook vir ‘n volk. Neem dit vereers op asof dit deur die Hand van die Here ontvang is. Ondersoek jouself en kyk of daar nie iets is wat die Here daardeur aan jou wil openbaar nie. Moenie jou laat ontstem nie en moenie jou vererg nie, maar buig eerder jou hoof en knieë voor die Here. Gaan jou eie skuld na en bely dit. Enige onreg wat daar teen jou gepleeg is, sal op sy tyd van jou weggeneem word. Roep tot die Here om genade en hulp. Dan sal Hy, op Sy tyd, jou ook weer verlos en jou verhoog.

Dank die Here vir soveel ontferming wat Hy jou bewys. Verootmoedig jou siel en stort jou hart uit voor die Here. ”Ja, al is die Here hoog verhewe, Hy gee om vir die nederige, maar Hy sien van ver af deur die hoogmoedige” (Ps 138:6). Sê vir jouself: As ek my bekeer en tot rus kom, sal ek gered word. My krag lê in stil wees en vertroue hê!

Dr S Greijdanus in Schriftoverdenkingen (Effens verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css