Die Weg

 

Die God wat vrymaak

"Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte... bevry het" – Eksodus 20:2.

Die bloed van die paaslam omraam die hele tien gebooie.

God stel Hom bekend as die God wat sy volk vrygemaak het. Mense plaas 'n baie hoë premie op die woordjie "vryheid". Elke mens wil graag vry wees. Vry van enigiets of enigiemand wat hom kan bind, sy lewe aan bande kan lê. Die ergste vorm van gebondenheid is seker gevangenskap of slawerny - dan is jy heeltemal aan ander mense uitgelewer. Dit was die geval met Israel. Hulle was die Egiptenare se slawe. Hulle was nie hulle eie baas nie. En van dié slawerny het God hulle bevry. Hulle kon hulleself nie verlos nie. Daar moes inderdaad 'n Godswonder plaasvind. En aan dié wonder herinner God nou sy volk in die aanhefvan die tien gebooie. God wil vir sy volk sê: "Voordat julle aan die wet dink of daarna luister, onthou net die wonder. Julle is deur God verlos van slawerny."

In die verlossingsdrama was daar een voorskrif wat tog vir die Israeliet baie vreemd moes wees. Dit was die voorskrifte oor die paaslam. Dié lam moes geslag word en sy bloed moes aan die deurkosyne gesmeer word. Waar die bloed van die lam was, het die doodsengel verbygegaan en is die oudste seuns van daardie huis gespaar. Hierdie verhaal van die paaslam was maar net weer een van God se besondere aanskouingspreke. Dit was 'n heenwysing na die Paaslam wat baie jare later op Golgota geslag sou word en Wie se bloed oor my en jou lewe die teken van verlossing is.

Voordat ons na die wet van die Here luister, moet ons weet dat dit die woorde is van dié God wat 'n Lam laat slag het sodat ons van die dood bevry kan word. En ons moet onthou dat dié Lam sy enigste Seun was. Die God van die wet is die God van liefde wat sy Seun in jou plek laat sterf het.

Here, baie dankie dat ek nooit aan u liefde vir my hoefte twyfel nie. Dankie vir die wonder van verlossing. Help my om juis daarom die wet te verstaan as woorde van liefde.

Johan Smit in “Toegewy aan God”. (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css