Die Weg

 

In die tekens van die Kruis (1)

Maar die Jode het Hom aangespreek en vir Hom gesê: "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig." Die Jode sê toe: "Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?" Met "hierdie tempel" het Hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo” – Johannes 2:18-22.

Ons lees in Johannes 2 hoe Jesus die tempel gereinig het. Hoe Hy met ‘n selfgemaakte sweep die handelaars en geldwisselaars saam met die skape en die beeste uit die tempel gedryf het. Hoe sou dit nie gelyk het nie! Een groot deurmekaarspul van mense en diere. Die geldwisselaars wat op die grond rondkruip om hul geld te soek. ‘n Grote chaos. ‘n Mens verwonder jou daaroor dat daar nie ‘n oproer was nie, en dat die tempelwagte nie Jesus daar en dan gevange geneem het nie! Ook die Romeinse troepe het nie ingegryp nie. Daarenteen vra die Jode vir Hom: "Watter teken toon U aan ons, dat U hierdie dinge doen?" (Joh 2:18 OAV).

Daar moes iets aan Jesus gewees het wat hulle verhinder het om Hom gevange te neem, want Hy het geen offisiële gesag gehad om so-iets te doen nie. Een of ander uitstraling van outoriteit moes van Hom uitgegaan het. Daarom vra die Jode vir Hom dat Hy sy gesag met ‘n fisiese teken moet bewys. Maar Jesus trek nie ‘n haas uit ‘n hoed nie. Jesus doen nie ‘n wonder om die sensasie lus van die mense te bevredig nie. Daarom sê Hy vir hulle: "Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig." (Joh 2:19).

Dit was die toppunt! Eers die diens in die tempel versteur en dan nog sê dat hulle die hele tempel moet afbreek! En nog meer: dan sal Jesus dit in drie dae weer opbou! Natuurlik was die Jode geskok! Die Jode sê toe: "Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?"

Jy sien, liewe leser: alles wat Jesus gedoen en gesê het, het na die kruis gewys. Dink weer aan die bruilof in Kana (Joh 2:1-10). Die waterkanne het water vir  die seremoniële reiniging gehou. Jesus laat hierdie kanne met water vul en Hy verander dit in wyn – die beeld van die bloed van Jesus. Hierdie wonder van die wyn was nie ter wille van die bruidspaar nie, maar om ‘n diepgrypende boodskap oor te dra: die mens word nie rein deur homself uiterlik te was nie, maar die bloed van Jesus maak hom van binne af rein. Die mens het ‘n gereinigde hart nodig. So begin Jesus alreeds by die bruilof in Kana met die boodskap van die kruis.

En so is dit met alle gelykenisse en wonders wat Jesus gedoen het; dit verduidelik en verklaar die evangelie-boodskap. Dit geld ook vir die geskiedenis en die profesieë waarvan ons in die Ou Testament lees.  In alles vind ons die heenwyse na die verlossingsdaad van Christus. Om die Bybel te bestudeer word ‘n spannende avontuur wanneer jy begin om die spoor van die evangelie deur die hele Bybel te volg. Die hele Bybel is soos ‘n kosbare diamant. Jy kan hom draai soos jy wil, en elke keer ontdek jy nuwe fasette en sien ‘n nuwe sy van die edelsteen. Jy kan lees waar jy wil in die Skrif, oral sien jy die heerlikheid van Christus.

 En so is dit ook met die geskiedenis van die tempelreiniging......

(Word vervolg)

Ds Wolfgang Wegert (Das Zeichen Jesu)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css