Die Weg

 

In die tekens van die Kruis (2)

Maar die Jode het Hom aangespreek en vir Hom gesê: "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig." Die Jode sê toe: "Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?" Met "hierdie tempel" het Hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo” – Johannes 2:18-22.

... (vervolg vanaf die vorige boodskap)....En so is dit met alle gelykenisse en wonders wat Jesus gedoen het; dit verduidelik en verklaar die evangelie-boodskap...... .

En so is dit ook met die geskiedenis van die tempelreiniging. Wat het werklik daar gebeur? Natuurlik is Jesus gedryf deur die geesdrif vir die eer van God. En Hy het Hom daadwerklik uitgespreek téén die kommersialisering van die geloof. Hy protesteer teen godsdienstige huigelary. Maar agter dit alles steek nog meer – naamlik kruis en opstanding. Daarom gee Hy Homself tot teken vir die Jode as Hy sê: "Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig."

Waarvan praat Jesus? Natuurlik nie van die tempel wat uit steen gebou is nie, maar die tempel van Sy eie liggaam. Sy boodskap lui eintlik: met My kruisdood en My opstanding kom die Ou Testamentiese tempel en aanbiddingspraktyke tot ‘n einde. God is nie meer in seremoniële offers te vinde nie, maar in die offer van ‘n enkele Persoon - Jesus Christus. “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid” (Joh 1:14 OAV).

God is nie te vinde in uiterlike godsdiens, in rituele en seremonies nie, maar slegs deur Jesus Christus. As Jesus aan die kruis uitroep: dit is volbring, “het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur” (Mat 27:51).

Die tempel van die Ou Testament was net ‘n afbeelding van die werklikheid. Dit was ‘n skaduwee, ‘n gelykenis van die Werklike wat nog sou kom. Wanneer jy ‘n foto van jou verloofde het, is jy bly daaroor en kyk jy baie daarna, terwyl hy/sy weg is van jou. Maar wanneer die verloofde daar is, dan is die foto uitgedien. Dan soen jy nie meer die foto nie, maar jou verloofde self. Dan is hierdie seremonie verby, dan neem jy jou verloofde self in die arms.

En presies so wys die tempel na Jesus. Die teken wat hy die Jode gee is die kruis en die opstanding – die evangelie. God wil nie uiterlike, rituele aanbidding hê nie. In plaas daarvan is die aanbidding van God in die harte van mense vasgelê. Elke mense-hart is ‘n steen in die geestelike tempel, naamlik die kerk van Christus (die gemeenskap van die gelowiges): “Julle is ‘n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ‘n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as ‘n geestelike huis waarin God woon” (Ef 2:20-22).

(Word vervolg)

Ds Wolfgang Wegert (Das Zeichen Jesu)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css