Die Weg

 

In die tekens van die Kruis (3)

Maar die Jode het Hom aangespreek en vir Hom gesê: "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig." Die Jode sê toe: "Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?" Met "hierdie tempel" het Hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo” – Johannes 2:18-22.

... (vervolg vanaf die vorige boodskap)...

Maar het die mense verstaan wat Jesus gesê het:"Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig"?  Kon hulle dit verklaar? Nee! Selfs die dissipels het dit nie verstaan nie. Ons lees immers: “Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo” (Joh 2:22).

So gaan dit met ons almal. Mense hoor die evangelie, maar hulle verstaan dit nie werklik nie – tensy Jesus dit aan hulle openbaar. Die Bybel is vir sommige mense ‘n boek met sewe seëls, en die woorde van Christus en sy apostels is vir hulle onverstaanbaar. Daarom verwerp hulle die Heilige Skrif. Al wat hulle daarin kan vind, is teenstrydighede. Dit is jammer dat dit so is. Hierdie mense moet effens meer luister en effens minder bevraagteken. Ons verstand kan nie altyd alles begryp wat geskryf is nie. Dit is ook duidelik dat die Bybel ‘n Goddelike boek is, en dit is bo ons vermoë om alles vanaf die eerste oomblik te verstaan.

As daar iets is wat jy nie nou begryp nie, bly by wat die dissipels gedoen het. Bly by Christus; stap verder saam met Hom, en eendag sal die lig vir jou ook opgaan en sal jy sien wat jy nie voorheen kon sien nie. “Later, nadat Hy uit die dood opgewek is, het sy dissipels daaraan gedink dat Hy dit gesê het, en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo”.

Daarom is my versoek aan jou: moenie die Bybelse waarhede verwerp nie, alhoewel dit dalk nie vandag vir jou sin maak nie. Vertrou op God dat Hy deur die werking van die Heilige Gees vir jou 'n diepere insig sal gee, soos wat jy daagliks die Bybel lees en in gebed met Hom verkeer. Só sal jou kennis groei en sal jy die vrede ondervind wat alle verstand te bowe gaan: “en hulle het die Skrif en die woorde van Jesus geglo”.

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?” (Rom 11:33-14).

 (Word vervolg)

Ds Wolfgang Wegert (Das Zeichen Jesu)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css