Die Weg

 

In die tekens van die Kruis (4)

.......“Terwyl Jesus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in Hom gekom toe hulle die wondertekens sien wat Hy doen. Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van ‘n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is.” – Johannes 2:23-25.

... (vervolg vanaf die vorige boodskap)...

Ten slotte kom ons by ‘n veelseggende byvoeging: “Terwyl Jesus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in Hom gekom toe hulle die wondertekens sien wat Hy doen. Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van ‘n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is” (Joh 2:23-25).

Die mense was duidelik so met die persoon van Jesus Christus beïndruk, dat hulle alleen op grond van sy optredes en sy tekens aan Hom geglo het. Maar Jesus het afsydig gestaan teenoor die geloof van hierdie mense. Hy het hul harte geken en geweet wat die kwaliteit van hul geloof was. 

Daar is mense wat begeesterd raak oor Jesus. Hoe dikwels kom jy nie mense teë wat ‘n skielike geestelike opwelling oor Jesus het nie, maar pas sien jy hulle of hulle is weer weg. Hulle het sekerlik ‘n geloofsbelewenis ervaar, maar dit was ‘n dooie geloof . Die Bybel sê: “Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood” (Jak 2:17 OAV).

Wat beteken dit: “as dit geen werke het nie”? Dit beteken dat as die “geloof” net na tekens en wonders soek, en nie na ‘n veranderde lewe nie, dan is dit ‘n dooie geloof.  As jy sê: “Ek sal glo, maar waar is die tekens, waar is die wonders?”, dan is dit geen geloof nie. Ongeloof vra na tekens. Die ware geloof bestaan daarin dat ‘n mens boete doen, vergewing vir sonde vind en Christus as jou Redder en Here aanvaar. Daarby moet jy die gebooie van God onderhou (Mat 19:17) en met geloof na heiligmaking streef (Rom 6:22). Net wanneer jou lewe die egte vrug van boetedoening oplewer, wanneer deur die genade van God, die verandering in jou karakter en werke werklik sigbaar word, is jou geloof eg en sal dit ook so bly. Vrome huigelaars is ‘n groter gevaar vir die kerk van Christus as ateïste.

Daar is baie wat sê: “Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?” (Mat 7:22). Maar wat antwoord die Here hulle? “Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mat 7:23 OAV). Waarom hierdie hardheid? Omdat Jesus sê: "Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is” (Mat 7:21).

Daarom, laat ons nie die skouspelagtige dinge, die groot tekens en wonders najaag nie, maar laat ons daarna streef en bid dat die genade van God ons lewens verander. “Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is” (Rom 8:29).

Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun – dit is die ware bestemming van die gelowiges.  En begeestering alleen is nie voldoende nie. ‘n Lewendige geloof is nodig. Hoe staan dit met jou? Wat sien Jesus in jou hart? Mag dit ware Goddelike geloof wees! Amen.

Ds Wolfgang Wegert (Das Zeichen Jesu)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css