Die Weg

 

U pad Here, nie myne nie

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus” – Filippense 4:6-7.

Versoekings kom in 'n verskeidenheid van vorms, maar gewoonlik op die subtielste (listigste) wyse. 'n Skynbaar onskuldige suggestie wat uitgevoer word, kan baie ernstige gevolge inhou. Wat vir jou op die oog af soos 'n onskuldige plan van aksie lyk, mag vir jou nagmerrie-gevolge inhou. Die verborge strikke word helaas té laat opgemerk.

Dit is waar dat God mét jou is en oor jou sal waak as jy geloof het en jou vertroue in Hom plaas. Dit is egter ook waar dat jy sensitief moet bly vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe, sodat Hy jou wysheid en onderskeidingsvermoë sal verskerp en jy sal kan onderskei wat reg of verkeerd is.

Elke keer as jy 'n beslissing moet maak, behoort jy dit in gebed aan God voor te lê. Moenie ontspoor word deur 'n gevoel van dringende gejaagdheid en die noodsaaklikheid om onmiddellik ‘n besluit te neem  nie. As jy met erns en opregtheid jou saak aan die Here voorlê, kan jy seker wees dat sy tydsberekening sal seëvier. Sy alwetende en alsiende teenwoordigheid sal jou 'n aanduiding gee van hoe jy moet optree om volgens sy wil te handel.

Hoe meer tyd jy in die teenwoordigheid van Christus deurbring, hoe meer sal jy ingestem raak op sy wil en sy pad vir jou lewe. Jy sal duidelik aanvoel dat jy in 'n besondere rigting gelei word. As jy jou beslissings in ooreenstemming met sy leiding maak, sal jy 'n gevoel van innerlike vrede ervaar, juis omdat jy weet dat die pad wat jy besig is om te loop en die daad wat jy gedoen het, in ooreenstemming met die wil van God is. Sy pad is altyd die beste.

Alwetende Vader, ek vind my rus in U en wag op u leiding.

Kan jy met sterfbed-eerlikheid sê: "U pad, Here, nie myne nie!"?

Solly Ozrovech in “Toegewy aan God”. (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css