Die Weg

 

Geloof sonder werke is ....

"Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is  – Matteus 7:21.

Dit is nie genoeg dat ons met die verstand in Christus glo, of nougeset ons godsdiens beoefen en kerk toe gaan nie. Dis nie genoeg om met skyn Christus voor die mense te eer, Hom te aanbid en die mag aan Hom toe te ken nie. Wat Christus in die teksvers hierbo sê moet ons tot treurige nadenke stem—dit is, dat sommige mense wat Hom openlik op aarde bely het, nie die koninkryk van die hemel sal betree nie.

Hierdie woorde van ons Here kan nie anders as om ons te laat skrik nie. Dit bring ons tot stilstand en laat ons vra: “Hoe seker is ons dat ons in die hemel toegelaat sal word? Waarom word sekere belyers van Christus dan uitgesluit? Wat is die voorwaardes van toelating?

Die antwoord op hierdie vrae is so duidelik dat ons ons nie kan vergis as ons Jesus se woorde sorgvuldig lees nie. Hy sê dat slegs dié mense in die hemel toegelaat sal word, wat die wil van die Vader hier op aarde doen. Daarom is geen belydenis voldoende nie, as dit nie ook bewys en bevestig word deur ‘n lewe van gehoorsaamheid en heiligheid nie: “lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig” (Ef 4:24). Om “in die skadu van die kruis” te leef, is maar die helfte  van die evangelie. Niemand leef in die skadu van die kruis as hy nie Christus getrou navolg en alles doen wat Hy beveel nie. Niemand kan die hemel binnegaan in wie se hart die hemel nie reeds op hierdie aarde binnegekom het nie. Ons sal wel die wil van die Vader doen as ons eendag in die hemel kom, maar ons moet dit ook hier doen, anders sal ons dit nooit dáár kan doen nie.

Sommige mense verkeer onder die wanindruk dat die verlossing hulle vrystel van die wet. Dit is wel so in terme van ons saligheid, maar nie as reël vir ons lewe nie. Ons bid: “Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde". As ons opreg bedoel wat ons bid, moet dit ons eie lewe beweeg tot liefdevolle gehoorsaamheid en onderwerping aan die Goddelike wil. Ons belydenis van Christus moet deur die ernstige uitvoering van die wil van die Vader bevestig word. Alle ander belydenis is leë spotterny.

J.R. Miller (Come Ye Apart).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css