Die Weg

 

Ons lewe in Christus

Maar Marta sê vir Hom: "Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan." Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?" – Johannes 11:24 -26.

Marta het geglo aan die opstanding op die laaste dag, maar dit was vir haar so ver weg en onwerklik. Haar hart het gesmag na vertroosting vir hierdie dag, die dag waarop haar broer gesterf het.  Dit was oor hierdie hartseer van Marta, wat baie ander bedroefdes ook ondervind, dat ons Here hierdie wonderlike woorde gesê het. Sy antwoord aan Marta toon aan dat Hy self die brug is wat die oewers van die tydelike en die ewige met mekaar verbind.

Die opstanding is nie iets wat vér in die verskiet lê nie, want dit is alles in die hande van Christus. Wanneer die gelowiges sterwe, ontslaap hulle slegs in Hom. Alhoewel hulle dood is na die liggaam, is hulle nie regtig dood nie. Inderdaad, dié wat in Hom glo, sterwe nie. Wat ons sterwe noem, is die deurgang deur die poort na die onmiddelike teenwoordigheid van Christus, terwyl ons die liggaam begrawe. Christus het die dood vernietig. Vir Hom was Sy eie dood iets werkliks en vol verskrikking. Maar daardeur het Hy die angel van die dood verwyder, en is de sterwensuur  nou vir Sy mense slegs ‘n ingang na die heerlikheid.

As ons die waarheid van die onsterflikheid van die lewe met ons hele hart glo soos wat dit in die evangelie geopenbaar is, sal dit die donkerheid uit die grafte van ons dooies wegneem. Ons wat hier lewe, lewe in Christus, en dié wat heengegaan het, is met Christus. Dus is ons almal nog in Hom verenig. Daar is maar één familie in Christus – ‘n deel het heengegaan en ‘n deel is besig om oor te gaan. Spoedig sal ons almal weer saam wees.

Die waarheid van die ewige lewe bied vir ons geweldige vertroosting en krag, as ons maar net in die geringste mate daaraan wil vashou. Die dood is die einde van die sterflikheid, die onvolmaaktheid en die sonde. Die lewe gaan voort, maar dan net voller, ryker, edeler, met meer vermoëns aan die anderkant van hierdie gebeurtenis wat ons die dood noem. Ons sal nooit sterwe nie.

"Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?" (1 Kor 15:55 OAV).

 J.R. Miller (Come Ye Apart).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css