Die Weg

 

In die koninkryk van God

Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes” – Jesaja 55:8-9 OAV.

Hierdie aangehaalde verse is maar net ‘n klein deel van God se verlossingsboodskap soos wat ons dit in Jesaja 55 vind ( Lees gerus die hele hoofstuk). Ons lees op drie plekke in die Bybel van God se verlossingswerk. God wat die volk van Israel verlos uit die slawediens in Egipte, God wat die volk verlos uit die sonde-ballingskap van Babel en God wat deur Christus ons verlos uit die slawerny van die sonde en die finale ballingskap - weg van God - naamlik die dood.

Daar was destyds onder die volk van Israel ‘n groot verwagting op die koms van die Messias, die Saligmaker, wat deur die profete aangekondig is. In dié Messias het hulle ‘n magtige koning gesien wat die volk sou verlos van al hul aardse vyande. Maar dit is nie wat God in gedagte gehad het nie. Vir Hom gaan dit nie om ‘n aardse koninkryk nie, maar om Sy hemelse koninkryk. En dan kom die Messias uiteindelik as die Man van Smarte, wat sonder heerlikheid aan ‘n vloekhout moes sterf, waarvan Paulus sê: “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God” (1 Kor 1:18).

Vir God gaan dit om die verlossing van die mens uit die slawerny van die sonde, sodat ons waardige en geheiligde burgers van Sy hemelse koninkryk kan word. Maar God noem ook die burgers van die hemelse koninkryk, wat deur die bloed van Christus geheilig is, Sy kinders. (En ja, dit is ons alreeds terwyl ons nog op hierdie aarde is). Maar as ons dan kinders is, het ons sekere voorregte, maar ook verpligtinge. Die voorregte wat ons kry is die reg om kinders van God genoem te word (1 Joh 3:1) as ons Christus se verlossing aanvaar, maar wat is ons verpligtinge?

Jesus stel dit vir ons in Matteus 5 tot 7 (Ds J Overduin noem dit die grondwet van die koninkryk van God).  Dit begin met ‘n aanhef in Matteus 5 vers 3 (NAV): “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” . Hierna volg die ander agt “saligsprekinge” , gevolg deur die verantwoordelikhede wat aan ons gestel word. Jesus sluit dit af met die woorde van Matteus 7 (NAV): “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.  En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het.  Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes."

God het deur Sy groot genade en liefde vir ons ‘n weg gebaan om ons te verlos uit die slawediens van die sonde en die ballingskap van die dood. Daarsonder sou ons nooit die hemelse Kanaän kon binnegaan nie. Op hierdie weg het Jesus voor ons uit gegaan. Ons moet in geloof hierdie selfde weg volg. As die wêreld druk op ons plaas om hierdie heilsboodskap in twyfel te trek, moet ons hierdie woorde onthou: “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE”.

- dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css