Die Weg

 

Om rein te wees voor God

Gaan terug na die volk toe. Laat hulle hulle vandag en môre reinig en laat hulle hulle klere was. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal Ek, die Here, na Sinaiberg toe afkom, voor die oë van die hele volk” – Eksodus 19:10-11.

Om God te ontmoet, vra voorbereiding. Daar is tye vir ontmoeting, wanneer ons nie sommer so haastig met Hom praat nie, ook nie sommer so in die hardloop aanbid nie. Hy is immers die Here van die leërskare, die almagtige Skepper van hemel en aarde. Is ons vol en gejaagde lewe nie soms ‘n struikelblok in ons kommunikasie met God nie? En al die wêreldse dinge, waarmee ons gedagtes en lewe volgemaak word, blokkeer dit nie ons ontmoeting met die Heilige God nie?

Die verloste volk Israel is tydens die 40 jaar woestyntog opgevoed, veral om vir die Here respek te hê. In Eksodus 19 word hulle opdrag gegee om die heiligheid van God te respekteer. Voordat Hy sy wet aan hulle gee (Eks 20), moet hulle hulleself reinig en hulle klere was. Reiniging het baie dinge behels en word ook in die wetboek van die Here beskryf. Twee dae voor die ontmoeting met God, wanneer Hy “na Sinaiberg toe afkom” moes hulle daaraan begin aandag gee.

Vir die Nuwe Testamentiese gelowiges is daar ‘n nuwe bedeling geskep. Die reinheidsgebooie is afgeskaf, omdat Christus as hoëpriester aan alles voldoen het om ons te reinig. Tog neem dit niks weg van God se heiligheid nie. Daarom moet ons Hom steeds met respek aanbid. Al is daar nie wettiese voorskrifte vir reiniging en klere was nie, is geestelike voorbereiding om Hom te ontmoet nog belangrik.

Ons kan ons met die oog op gebed eers afsonder, ons gedagtes van die daaglikse bedrywighede na die gesprek met God oorskakel. Vir Sondag se erediensontmoetings behoort ons so voor te berei dat ons gesindheid reg is om Hom te aanbid, na sy Woord te luister, met ander gelowiges een te wees in die verering van ons Koning. Skakel die radio met blêrmusiek ‘n ruk voor jy kerk toe ry af, maak die TV se beeld dood, vergeet van die sport van die dag – dan wen jy reeds in jou fokus op die heilige God en op sy “afkom na jou toe” in die erediens.

God is heilig, in Christus is ons gereinig om Hom te ontmoet. Moenie dat dinge wat daardie heilige ontmoeting skade laat ly jou lewe oorvol maak nie. Maak jou telkens gereed om sy teenwoordigheid te ervaar.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css