Die Weg

 

Hy is `n heilige God!

Maar Josua het vir die volk gesê: “Julle kan nie die Here dien nie. Hy is ’n heilige God, Hy is ’n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie - Josua 24:19.

Baie van ons kies nooit werklik om die Here te dien nie. Dit is maar so ‘n “tradisie” waarmee ons grootword. Ons bid so af en toe, lees nog minder Bybel, gaan soms eredienste toe, wil darem in ‘n kerk trou, doop ‘n kind, moet ‘n eervolle begrafnis hê. So ‘n “Christelike” lewenstyl is leeg en betekenisloos, wanneer ons nie besef dat God HEILIG is en dat ons diens aan Hom besliste keuses vra nie.

Josua, die leier van die volk Israel wat hulle oor die grens na die beloofde land geneem het, dra in opdrag van die heilige God hierdie lewensbelangrike boodskap oor: Onthou dat Ek julle verlos het uit Egipte, die land Kanaän geskenk het, my aan julle verbind as julle God! En nou? Kies of julle die Here wil dien in hierdie nuwe land waarin God julle woonplek gee! (Josua 24).

Vandag sê die Here vir ons dat Jesus Christus ons Verlosser is. Hy het ons uit die slawehuis van sonde verlos. Hy lei ons na die volheid van ‘n lewe met God, nou en op ‘n nuutgemaakte aarde wanneer Jesus weer kom.

Maar, sê Hy, onthou Ek is ‘n HEILIGE GOD. As julle my wil dien, hou dit belangrike implikasies in. Vir die ou Israel het dit beteken dat met alle afgodsdiens (soos van die heidennasies) gebreek moes word. Vir ons sê die Here in Efesiërs 4: “Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” (Ef 4:21-24)

Keuses om God te dien, moet uitgevoer word. Die volk Israel is deur Josua gewaarsku dat die Here getrouheid eis. Jy kan nie net beloof nie, jy moet dit ook doen. Die heilige God duld geen valse beloftes nie. Hy straf opsetlike sondes. Daarom moet ons elke dag ingaan met die begeerte om slegte gedagtes, lelike taal en sondige dade af te sterf. Die Heilige God gee deur sy Gees die krag daartoe. DOEN DIT!

En as jy dalk tog sondig – al wou jy nie? Erken daardie sonde, bely dit voor God, vlug weg daarvan. Die heilige God is getrou en sal jou ter wille van Christus vergewe.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css