Die Weg

 

Deur die krag van die Heilige Gees

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word”.... “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld” – Handelinge 1:5-8.

Ons het alreeds by ’n vorige geleentheid gevra: wie of wat is die kerk? Eintlik moet ’n mens vra: wie is die Kerk van Christus? Dan is die antwoord: die gemeenskap van alle Christen gelowiges. Een van die kenmerke van hierdie Kerk van Christus is die krag tot diens deur die Heilige Gees (*).

Ons sien in die Ou-Testamentiese geskiedenis hoe die Gees van God met mense geworstel het en in sommige mense met krag gewerk het, maar Hy kon nooit in hulle ’n blywende woning vind nie(*). Toe het Christus na die aarde gekom en deur sy dood die mag van die sonde verbreek. Deur sy opstanding en opvaring na die hemel het Hy ook ’n nuwe lewe vir mense gebring om in Hom te lewe.

Nadat die heiligheid van God aan die kruis sigbaar geword het en Christus ons geheilig het, het die Gees van God neergedaal om van ons besit te neem en van ons ‘n heilige tempel van God gemaak (*). “Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon” (Ef 2:20-22).

Eerskomende Sondag herdenk ons die Pinksterfees, dit is die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Wat beteken dit vir ons? Jesus noem die Heilige Gees die Voorspraak en getuig so van Hom:  Jesus en die Vader sal deur Hom by ons kom woon (Joh 14:23); Hy sal vir ons alles leer en herinner aan wat Jesus gesê het (Joh 14:26); Hy sal Jesus se werk voortsit en vir ons help om oor die Waarheid te getuig (Joh 15:26-27); Hy sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat dié wat nie in Jesus glo nie reeds veroordeel is (Joh 16:8-11). Die Heilige Gees is ook ons waarborg dat God sal doen wat Hy aan ons belowe het. Hy sal almal wat aan Hom behoort volkome verlos (Ef 1:14). “God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang(2 Kor 1:21-22).

Daarom is die Heilige Gees ook ons krag tot die heilige diens aan God sodat ons ligdraers in hierdie wêreld kan wees (Mat 5:16).

Kom, Heilige Gees, heel ons.
Vervul ons harte met brandende verlange
na die waarheid, die weg en die volle lewe.
Ontbrand in ons U vuur,
sodat ons self soos lampe word
wat verlig, verwarm en vertroos.
Laat ons swaar tonge woorde vind
wat van U liefde en skoonheid getuig.
Kom Heilige Gees, heilig ons, sterk ons en bly by ons.
- Uit ’n Russiese gebed -

-dw-

Aanhalings van Andrew Murray word aangedui met (*).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css