Die Weg

 

Getuies vir Christus deur die Heilige Gees

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld” – Handelinge 1:5-8.

Ons het gister gepraat van die krag tot diens deur die Heilige Gees  as een van die kenmerke van gemeenskap van die gelowiges, of te wel die kerk van Christus. Hierdie krag tot diens sluit ook in die getuienis wat die kerk moet lewer. Ons moet voortdurend getuig van Christus se mag om die mens van ’n sonde-dood te red, Christus se voortdurende teenwoordigheid en sy wonderbare liefde en krag wat in en deur die mens werk. Elke dissipel (volgeling) van Jesus word geroep om nie slegs deur woorde nie, maar deur sy handel en wandel, ’n lewende bewys en getuie te wees van wat Jesus kan doen, sonder om op gesag of mag aanspraak te maak, sonder ’n wêreldse kennis of welsprekendheid en ook sonder invloed of posisie.

Dit is wat die eerste dissipels gedoen het. Toe hulle met die Gees vervul is, het hulle begin om van die magtige dade van Christus te getuig. Dit was deur hierdie krag dat hulle, nieteenstaande die vervolging en verstrooiing, voortgegaan het om in die Naam van Jesus die evangelie te verkondig, selfs sovêr as Antiochië. Hulle het geen opdrag van die apostels gehad nie, hulle het geen opleiding gehad nie, maar hulle het uit die volheid van hul hart van Jesus Christus getuig. Hulle kon nie swyg nie. Hulle was só vervul met die lewe en liefde van Christus, dat hulle nie anders kon as om daarvan te praat nie.

Elke nuwe bekeerling het ‘n getuie vir Christus geword, wat aan die evangelie sy groeikrag gegee het. Dit is ’n interessante feit van die vervolging dat as die Christene maar tevrede sou wees om die aanbidding vir hulleself te hou, hulle nie só sou gely het nie. Hulle het egter weg van hulself na Christus gekyk en is daarom beskou as “moeilikheidmakers” wat die rus versteur het . 

Hier het ons die geheim van ’n groeiende kerk: elke gelowige is ’n getuie vir Jesus. En hier is die rede vir die kwynende kerk in ons tyd: daar is so min wat gewillig is om in hul daaglikse lewe te getuig dat Jesus die Here is.

Here, leer ons hoe heerlik dit is om U krag en liefde só te ken dat ons ons hoogste vreugde daarin sal vind om van U te getuig en wat U vir ons gedoen het.

-dw-

Verwysings:
Die geheim van eendragtige gebed deur Andrew Murray
A History of Christianity deur Diarmaid MacCulloch

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css