Die Weg

 

My broer se hoeder

God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saambly .Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan” – 1 Korintiërs 12:24-27 NAV.

Het jy al ooit daaraan gedink dat jy teenoor God verantwoordelik is vir die geesteswelsyn van ander mense? Het jy al ooit daaraan gedink dat as jy toelaat dat daar verwydering tussen jou en God kom, ander mense rondom jou ook daaronder sal ly? Paulus sê immers in die teks hierbo dat ons almal saam één liggaam in Christus vorm en daarom: “as een lid ly, ly al die lede saam...”  My eie selfsugtigheid, onsensitiwiteit, morele onstandvastigheid en geestelike verdorwenheid sal die mense om my laat ly. Die omgekeerde is ook waar. As ek ‘n sterk, Geesvervulde lewe ly sal ek tot seën wees vir ander en sal God daardeur verheerlik word. 

Julle sal my getuies wees...” (Hand 1:8) is die oproep vir elke Geesvervulde lewe. Hoeveel van ons is gewillig om op hierdie oproep ag te slaan en om ons verstandelike, morele en geestelike energie ook vir Jesus Christus te gebruik? Waarom het God ons hier op die aarde geplaas? Is dit net sodat Hy ons kon red en heilig maak? Nee, dit is sodat ons werksaam in sy diens kan wees. Is ek gewillig om my lewe aan God toe te wy sodat ek ‘n lewende getuienis vir Jesus Christus sal wees en ander mense as dissipels vir die Here Jesus Christus te wen?

My lewe van diens aan God sluit my lewe in diens van my medemens in. En ‘om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag’ en ‘om jou naaste lief te hê soos jouself’ is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.” (Mark 12:33).  My lewe in diens aan God is die manier waarop ek vir Hom “dankie sê” vir sy onuitspreeklike groot en heerlike verlossing. En sou ek ook graag wou dat ander daarin deel.

Wanneer Paulus praat van sy diens in die koninkryk van God, dan vergelyk hy dit met ‘n wedloop waaraan hy deelneem. “Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie” (1 Kor 9:27). Maar, sê hy, as hy aan hierdie wedloop deelneem, dan sorg hy dat sy eie lewe ook reg is. Dit is maklik om vir iemand anders te sê hoe sy lewe moet wees, maar jou eie lewe spreek nie daarvan nie. Ons moet uit die voorbeeld wat ons stel, ander mense na God trek. Ons moet uitleef wat ons verkondig.

Gebaseer op:
Oswald Chambers: My Allerbeste vir Sy Hoogste (Christelike Uitgewersmaatskappy)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css