Die Weg

 

Strome van lewe en die stroom van die dood

“.... Waar die stroom kom, sal alles lewe..”.-  Esegiël 47:1-12.

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” – Handelinge 1:8.

"Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleur kon word, maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het” – Openbaring 12:15.

Dr. EL Smelik (1900 – 1985)* verwys na die boek Handelinge as ’n waterstroom met al die kenmerke daarvan: stroomversnellings, draaikolke en watervalle. Inderdaad, as ’n mens dit sorgvuldig lees, dan kan jy hierdie beeldspraak nogal duidelik raaksien, want die boek: “Die Handelinge van die Apostels” moes eintlik geheet het: “Die Handelinge van die Heilige Gees”. Vanaf die begin van die boek is al die handelinge van die apostels deur die Heilige Gees geïnspireer.

In “Waar die Heilige Gees werk, is daar lewe” (sien 2012 se boodskappe) word daar verwys na die stroom wat uit die troon van God uitgaan (vgl Eseg 47:1-12 en Open 22:1). Dit is dieselfde stroom waarvan dr Smelik hierbo praat. Waar die Heilige Gees werk, kom daar verandering; daar kom nuwe lewe. Dit is ’n stroom wat die bodem loswoel, wat meevoer en saamdra. Alhoewel daar magte is wat hierdie stroom probeer teëhou en versper, sal dit nooit slaag nie.

So ’n versperring vind ons die eerste keer in Handelinge 7 by die vervolging en die steniging van Stefanus. In Handelinge 8 kry hierdie versperring ’n naam: Saulus (later Paulus). Hy wou hierdie stroom van die evangelie keer. Maar die stroom laat hom nie teëhou nie. Die Here Jesus Christus gryp self in die lewe van Saulus in. Soos deur ’n weerligstraal laat Hy hierdie versperring verbrokkel.

Gelukkig is dié mense wat uit hierdie stroom drink, want hierdie stroom is die waarheid en die lewe. Hierdie stroom bring lewe, ook in die dorre woestyn van menslike stryd en eensaamheid. Dit is hierdie stroom wat die kerk van Christus voed en onderhou.

Ons lees egter ook van ’n ander stroom in Openbaring 12:15. Hierdie stroom kom nie uit die troon van God nie, maar uit die bek van die slang. Met die oorwinning van Jesus aan die kruis het daar groot beroering in die hemel gekom (Open 12). Die Satan (die slang of die draak) met al sy engele is uit die hemel uitgegooi. Daarom loots hy sy aanval teen die kerk van Christus (die bruid of die vrou) in die vorm van ’n stroom. Hierdie stroom is ’n meesleurende stroom van wêreldse verleidings, versoekings, materialisme, pornografie en noem maar op.

Wat wag op die mense wat uit hierdie stroom drink? Want hierdie stroom is die leuen en dit bevat die gif wat lei tot die dood.

Die kerk van Christus (Open 12) is geestelik afgesonder van hierdie wêreld (die teken van die woestyn) waar sy deur die stroom van die lewe gevoed en bewaar word. Daarom kan die stroom van die slang, met sy dodelike gif, haar (die kerk) nie beïnvloed nie. Hierdie stroom word dan net eenvoudig deur die aarde (die sondige wêreld) opgeslurp. Openbaring 12:16 wys ook op die kloof wat daar tussen die kerk van Christus (die volgelinge van Christus) en die wêreld (die volgelinge van Satan) is. In Openbaring 22:11 sien ons hoe hierdie kloof al hoe groter en dieper word: ”Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word” (Open 22:11 OAV).

Ons wat aan Christus behoort, kan verseker wees dat Christus ons deur sy bloed verlos het van die heerskappy van die duiwel. Ons word bewaar teen die stroom van die slang se gif. Hierdie versekering ontvang ons deur die Heilige Gees wat in ons werk.

-dw-

Opmerkings:
1. Die kerk van Christus, dit is die volgelinge van Christus, word in die Bybel ook aangedui as “die bruid” (Hooglied, Jesaja, Johannes, Openbaring) of “die vrou wat met die son bekleed was”  (Openbaring 12).

2. Satan word in die Bybel aangedui as “die slang” of “die draak”.
 

Verwysing:
* Ongevraagde postille: Dr. E.L. Smelik.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css