Die Weg

 

Die uitnodiging van die Heilige Gees

“En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. .......En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” – Openbaring 22:12-17 OAV.

(Lees dit saam met die vorige boodskap)

In gister se boodskap het ons gepraat van die uitstorting van die Heilige Gees en het dit in verband gebring met die strome uit die troon van God. Maar die Heilige Gees was van altyd af reeds daar. Ons lees in Genesis 1 dat die Gees van God gesweef het op die waters. In die tyd van die Ou Testament het die Heilige Gees deur mense gewerk. Ons lees bv in Numeri 11:26 “Terwyl die Gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree.”  En in Esegiël 11:5 “Die Gees van die Here het oor my gekom en vir my gesê: ‘Jy moet sê: So sê die Here: Julle het dit gesê, Israel, Ek ken die gedagtes wat by julle opkom’.”  En in Jesaja 11:2 “Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here” .

In die Nuwe Testamentiese kerk van Christus, het die Heilige Gees as deel van die nuwe verbond in ons kom woon: “Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon” (Rom 8:11). Hy het as’t ware die mens kom herskep deur die wedergeboorte en heiligmaking sodat ons die “bruid van Christus” kan wees.

Ons moet nou ook die Heilige Gees in verband bring met die wederkoms van Christus. En hoe wonderlik is dit nie dat die Gees en die bruid in een asem in Openbaring 22:17 genoem word nie. Ons sien saam met die Gees verlangend uit na die wederkoms van Christus: “En die Gees en die bruid sê: Kom!”. Daarom kan ons almal oproep en uitnooi om deel te hê aan die groot gebeurtenis wat vir ons bestem is:  “Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak” (Open 19:7) .

Hulle wat hierdie uitnodiging hoor en dit deur die Gees aanvaar, hulle sal drink van die stroom van die lewe en deel hê aan hierdie wonderlike heilservaring: “laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Open 22:17). Hulle sal eendag saam met die hemelse leërskare in die ewigheid juig wanneer die arbeid van die Gees bekroon sal word.

'Jesus sê toe weer: “Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. “Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen' (Open 22:12-14).

Laat ons dan in die regte verhouding met God staan en getrou bly aan dít wat die Heilige Gees aan ons leer sodat ons gereed sal wees vir Christus se wederkoms.  (Dit is die betekenis van “om jou klere te was”).

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css