Die Weg

 

Die krag van die "woord van die Here"

Die Skrif sê: “Die mens is soos gras, en al sy prag soos ’n veldblom; die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dít bly vir ewig.” En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is – 1 Petrus 1:24-25.

“Die woord van die Here” - so bekend. Tog so ‘n kosbare saak, want dit besit krag!

Die uitdrukking “woord van die Here” vind ons dwarsdeur die Bybel. Abraham was gehoorsaam aan Gods woord toe hy uit sy vaderland na die beloofde land getrek het (Gen 12:4). Israel sou soos die ander nasies omkom, wanneer hulle aan die Here se woord ongehoorsaam was (Deut 8:20). Die woord van die Here het tot Jeremia en ander profete gekom (60 maal in Jeremia - 1:2; 2:1; 44:1). Valse profete het nie die woord van die Here gepreek nie, maar oor visioene wat hulle self uitgedink het (Jer 23:16). Johannes beskryf die koms van Jesus Christus as die Woord wat mens geword het (Joh 1:14). Byna 70 maal kom die uitdrukking “woord van die Here” of “van God” in die Nuwe Testament voor.

Wat is so kosbaar aan die “woord van die Here”? Die apostel Petrus skryf dat die woord van die Here vir EWIG bly. Dit is die evangelie wat verkondig is, die boodskap van verlossing deur Jesus Christus. Mense word gebore en sterf weer, soos blomme en gras, maar nie die evangelie nie. Omdat God ewig is, daarom ook sy woord. Maar sy woord is ook LEWEND! Dit wek lewe, soos ‘n nuwe geboorte (1 Pet 1:23). Jesus het die woord met saad vergelyk, wat groei en vrug dra. In Hebreërs lees ons ook: “Die woord van God is lewend en kragtig.” (Heb 4:12).

Watter verskil is daar dan tussen die lees of hoor van mensewoorde en die woord van die Here? Is dit belangrik, of het dit waarde, om blootgestel te word aan die woord van die Here? Ja, duisend maal ja! Die woord van die Here is die instrument van die Heilige Gees om mense van die dood te red, ‘n nuwe vreugdevolle lewe te laat lei, die oorwinning oor die Bose te laat behaal. Die lees van die Bybel kan dus lewe gee. Soms egter nie, omdat dit bloot meganies gelees word, uit gewoonte, sonder aandag, sonder verwagting en sonder ‘n gebed dat die Gees die woordsaad sal laat ontkiem en vrug dra.

Die krag van die woord van die Here lê in die Gees van God, wat mense gebruik het om sy woord oor te dra en neer te skryf (lees 2 Pet 1:21-22). Dieselfde Gees laat die woord weer kragtig in hoorders werk. Hoe geseënd is ons om die woord van die Here, lewend en kragtig, te mag lees en oordink! Die krag van die woord van die Here mag nooit onderskat word nie. Luister daarna met opregte verwagting en biddend. Dit is God se gawe om ons geestelik te laat lewe, die ware lewe in Christus te laat smaak. God sal jou nooit teleurstel nie.

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css