Die Weg

 

Om te doen wat reg is

So sê die Here: Laat reg geskied, doen reg, want die verlossing wat Ek bring, is al aan die kom, en die redding wat Ek bewerk, gaan nou geopenbaar word” – Jesaja 56:1.

Vanuit baie oorde van die lewe word 'n "wen-ten-alle-koste"- gesindheid geopenbaar: op sportgebied, in die sakewêreld, in die maatskaplike lewe, op feitlik elke terrein van die mens se bestaan. Om net ietwat beter as 'n ander te wees, het van onmeetlike belang geword.

Noodwendig lei hierdie genadelose kompetisie tot 'n verlaging van morele standaarde. Dit is alles tot ernstige nadeel van goedhartigheid, omdat so 'n lewenstyl direk in stryd is met alles waarvoor Jesus Christus gestaan het en wat Hy van ons, sy navolgelinge verwag.

Daar kom in jou lewe noodwendig daardie tye wanneer jy moet vasstaan by jou Christelike beginsels, al mag dit beteken dat jy sal skade ly aan sommige wêreldse voordele (wat vir baie mense van die allergrootste belang is). As Christen is jou plig egter om God lief te hê, Hom te dien en gehoorsaam te wees... nie mense nie! Dit is dié Here aan wie jy jou toegewy het en alles wat jy onderneem en doen moet vir Hom welgevallig wees, en nie in die eerste plek vir mense of vir persoonlike voordeel nie.

As jy jou hart oopmaak vir die Gees van God, sal Hy 'n integrerende deel van jou lewe word. Hy sal jou daagliks lei en begelei op sy pad. Bly op die pad wat Hy vir jou uitgestippel het. Dan sal jy onmiskenbaar weet dat sy goedkeuring en beloning op jou wag. Ons sal immers almal voor God moet verskyn om verantwoording te doen vir ons dade, of dit goed was of sleg. Moenie toelaat dat tydelike voordeel jou van jou ewige beloning uit die hand van God beroof nie.

Gebed: Heilige Here, help my om nooit my Christelike beginsels prys te gee nie, maar om met integriteit die pad te loop waarop U my geplaas het.

Solly Ozrovech in: “Toegewy aan God” (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css