Die Weg

 

Om moed te kan hou

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. ” - Johannes 16:33 (OAV).

Moed, ja, moed, dit is wat ons nodig het! Moed, wanneer uitwendige nood soos stormwaters oor ons heen spoel! Moed, wanneer ons vanweë innerlike swakheid wil beswyk! (Ds MJ Booyens*).

En wat het Jesus nie alles gedoen en gesê sodat ons nie moed sal verloor nie? In Johannes 16:33 stel Hy dit so (direkte vertaling): “Ek het dit vir julle vertel sodat julle vrede in My kan hê. In die wêreld het julle swaarkry; maar hou moed, Ek het die wêreld oorwin”. (Lees dan gerus Johannes 13 tot 16 en neem dit ter harte).

Groot swaarkry en benoudheid het op die dissipels gewag. Jesus het immers vir hulle gesê: “‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar” (Joh 15:20). Dan sê Hy: "maar hou moed..." En Hy sê ook waarom:

1. Eers het Jesus aan sy dissipels die agtergrond van sy eie lewe geskets. Hy het sy dissipels vertel van sy Vader en van Hom, die Seun, wat gekom het om sondaars te soek en te red. Hy het hulle ingelig oor sy smartlike kruisweg wat voor die deur is, maar ook van die Trooster wat sou kom om hulle met krag uit die hoogte toe te rus. Die Trooster (die Heilige Gees) sou hulle verder in die hele waarheid lei...  Dat voeg Hy daaraan toe: "Ek het dit vir julle vertel sodat julle vrede in My kan hê".

Die doel waarom Jesus dit aan sy dissipels vertel het, was om vir hulle vrede in hulle harte te bring. Hulle moes besef dat alles nie by sy kruisdood sou eindig nie, want sê Hy: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon” (Joh 14:23). Dit is ware vrede: die vrede met God. Dit is die vrede wat hulle nooit kan verloor nie, omdat dit buite hulleself in Christus geleë is...

Hierdie beloftes van ons Heiland aan sy dissipels geld net so vir ons. Paulus sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus” (Fil 4:6). En Johannes groet sy lesers met hierdie woorde: “Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is”.  Daarom kan geen vyandige en sataniese druk ons ooit daarvan beroof nie. Hierdie vrede behou ons onder druk en nood en lyding en...selfs in die dood... Daarom hou ons goeie moed – tot die einde toe.

2. Maar Hy het ook die volgende bygevoeg: "Ek het die wêreld oorwin." Omdat ons een is met Hom kan ons ook teenstand en verdrukking in die wêreld verwag. Aan die ander kant is ons presies op dieselfde wyse aan Hom verbind in sy oorwinning. Hy het klaar die wêreld oorwin. Hy troon in die heerlikheid aan die regterhand van die Vader. Hy, die hoof van die liggaam, is reeds daar; en ons, sy liggaam, kan nie agterbly nie (vgl Ef 5:23). Die vyandskap van die wêreld kan ons nie van die oorwinning beroof nie. Hierdie oorwinning is veilig en vas in Hom. “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het” (Open 3:20-21).

Hoe dus goeie moed.......in alle omstandighede..

-dw-

* Aanhaling uit “Elke dag in die Lig” deur ds MJ Booyens.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css