Die Weg

 

Geen prioriteit of gebrek aan tyd?

Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ’n goddelose tyd.” - Efesiërs 5:16.
Koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” - Efesiërs 5:16. (OAV)

Ons kan so maklik sê: Ek het nie nou daarvoor tyd nie.

Ook as ons iets vir die kerk van die Here behoort te doen, het ons die verskoning: Maar my program is net te vol, dalk later!

Is dit regtig die eerlike antwoord? Of sê ons eintlik nie iets oor tyd nie, maar eerder oor prioriteit? Is ons eintlike antwoord nie: Jy, of die saak, is nie nou vir my belangrik nie!

As ons dit vir ander mense sê, is dit reeds ‘n ernstige saak. Ons sê nie maklik vir ons gesin, kinders, man of vrou: “Jammer, jy is nie nou vir my belangrik nie. Jy is nie nou bo-aan my prioriteitslys nie”. Maar tog leef ons soms so en dra ons die boodskap uit: Daar is nou tyd (vir jou) nie.

Dit is nog ‘n groter saak om vir die Here te sê: “Jammer, U is nie nou vir my belangrik nie!” En tog doen ons dit, al sê ons dit nie in woorde nie!

In Efesiërs 5 kry ons die opdrag: “Maak die beste gebruik van elke geleentheid.” Dit sê onmiddellik dat daar ook ‘n slegte manier is om van tyd gebruik te maak. Daar is prioriteite nodig. Elke dag, week en maand moet ons keuses maak oor wat op daardie tydstip die hoogste prioriteit is. Die Here leer ons in Efesiërs dat ons verstandig moet lewe, ook met ons tyd. Verstandige mense is persone wat “probeer te wete kom wat die Here wil dat hulle moet doen” (Ef 5:17). Dit is nie maar ‘n sedelessie of selfopbou humanistiese doelwit om prioriteite te stel nie. Die Woord praat hier met mense van wie geskryf word: “Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is” (Ef 4:23). Nuwe mense, gelowiges wat deur die Gees van God gelei word, bedroef nie die Gees nie. Hulle leef in die lig, met wysheid, streef na gehoorsaamheid aan die Here.

In die praktyk beteken dit dat jou TYD deur jou bepaling van prioriTEIT beheers word. In die geheel word prioriteite bepaal deur die opdrag: “Soek eers die koninkryk van God!” Dit word sigbaar in my dagboek. Genoeg tyd vir stil word met my Here, my gesin word nie afgeskeep ter wille van my werk of sport nie, die TV oorheers nie my huistyd nie, my vriende pas op ‘n gepaste tyd in, my afspraak met ‘n mentor (betroubare padwyser) kry sy beurt, ens.

Mag die Here deur sy Gees ons lei om met verstandigheid die beste gebruik te maak van elke geleentheid!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css