Die Weg

 

Die Kerk - vas gegrond in God se genade!

“Aan die gemeente van God in Korinte, wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die Naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here” - 1 Korintiërs 1:2.

Lees ons hierdie aanhef van die brief aan die gemeente in Korinte, besef ons die geweldige krag van God se werk in die leefwêreld van mense. Soms raak ons so negatief oor ons eie klein wêreldjie waarin ons gemeentes of kerkfamilie leef, dat ons amper hoop verloor oor die voortbestaan van die kerk van Christus. Ons meet die krag vir voortbestaan van die kerk aan die vermoëns van mense, die beplanningsvernuf van leiers, die kreatiwiteit van die begaafdes of die beursies van die donateurs.

Maar hierdie aanhef onderstreep die oorsprong van die kerk, die rol van mense daarin en die hoop op voortbestaan. ‘n Paar begrippe staan uit om die wonder van God se hand in die kerk op aarde raak te sien: “gemeente van God”, “afgesonder (geheilig)”, “geroep”, “behoort”.

Die gemeente in die groot stad Korinte met al sy heidense aktiwiteite, losbandigheid en versoekings, is nie die apostel Paulus se gemeente nie – dit is die gemeente van God! Hy is die oorsprong, die eienaar, die Koning, die bewaarder en hoop vir die gemeente. Waarom juis vir daardie gemeente? Dit wat vir hulle waar is, geld vir elke gemeente waarvan die volgende ook waar is: Dat hulle vir Hom (God almagtig) in Jesus Christus GEHEILIG is. Geheilig in Christus! Dit beteken dat die gemeente vroeër onheilig was, sondaars, ver van God. Die term “in Christus” beklemtoon dat daar slegs een manier is waarop hulle God se gemeente kon word. Slegs deur dit wat Jesus Christus as Verlosser gedoen het. Hy, die Heilige en sondelose, moes soos ‘n onheilige sondaar deur God gestraf word. Die onheiligheid van mense kon alleen verwyder word deur die heilige offerande van die Lam van God.

Maar mense moet deel kry aan die heiligheid. Hoe? God het mense GEROEP om aan Hom te behoort. Sy evangelie is deur mense uitgeroep, mense is na God geroep, tot geloof in Jesus Christus. Sy woorde word aangeneem waar die Gees harte oopsluit. So het God mense vir Hom afgesonder, heilig gemaak, in Christus. Wat ‘n genade! Gered om te leef, geborge as eiendom van God. Sy ingryping in sondaars se lewens, wat ‘n nuwe hoop en nuwe lewe gee.

Hierdie verlossing lei tot AANBIDDING, tot diens van mense wat in gemeentes saamkom. Aanbidding nie net in Korinte nie, maar oral oor die aarde. Erkenning van God se genade, belydenis en uitleef van hulle Christelike geloof.

Is daar dan nou hoop vir die kerk van vandag? Ja, beslis, maar net vir sover die kerk as geheiligdes in Christus leef. Geen kerk sal buite Christus enige hoop hê nie. Hy is ons borg en krag. Aanbid Hom as enigste Verlosser, Koning en Here.  

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 29/7/2013)


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css