Die Weg

 

Bly in Christus - in leed en beproewing

"Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra." - Johannes 15:2

In die hele plantewêreld is daar geen boom wat die verhouding tussen mens en God so goed uitbeeld as juis die wingerdstok nie. Daar is geen ander plant waarvan die vrugte en die sap so vol geesteskrag, so lewewekkend en opwekkend is nie. Maar daar is ook geen boom waarvan die groei so geneig is om te verhout tot iets wat absoluut waardeloos is nie, behalwe om verbrand te word. Van alle plante en bome is daar geen ander wat die snoeimes so genadeloos en so aanhoudend nodig het nie. Dit moet voortdurend gesnoei en gelei word. Maar as dit gedoen word, dan is daar geen boom wat so 'n ryke beloning aan die landbouer gee nie.

In sy wonderbare gelykenis verwys die Verlosser na die noodsaaklikheid van snoei en die seën wat dit bring. Watter onderwysing en troos is daar nie vir die bloeiende rank in sy uur van beproewing nie: "elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra" (OAV). En so roep Hy sy eie mense toe, hulle wat so gou wankel en hul sekerheid kwytraak en hulle plek in Christus verlaat. Hulle moet bereid wees om in elke beproewing die stem van die Boodskapper te hoor wat hulle toeroep om nog inniger en vaster in Hom te bly. Ja gelowige, veral in moeilike tye, bly in Christus.

Deur lyding lei die Vader ons dieper in die liefde van Christus. Ons harte is voortdurend geneig om van Hom af weg te dwaal. Welvaart en plesier bevredig ons al te maklik, stomp ons geestelike waarnemingsvermoë af, en maak ons ongeskik vir volle gemeenskap met Hom. Dit is 'n onuitspreeklike genade dat die Vader met sy waarskuwings kom, die wêreld rondom ons donker en onaantreklik maak en ons 'n dieper bewustheid van ons eie swakheid gee, sodat ons ons nie op die weg van ewige verderf begewe nie.

Bly in Christus! 'n Boom wat sy wortels diep in die aarde gevestig het, sal nie maklik omwaai nie (*). As ons in donker tye ons troos in Christus vind, sal ons, wanneer die beproewing verby is, so vas in Hom gewortel wees, dat ook in voorspoed Hy altyd ons enigste vreugde sal wees. Dit is die begeerte van die Vaderhart dat ons, as sy geliefde kinders, in sy geliefde Seun sal bly. Christen, bid om die genade om in moeilike omstandighede, klein of groot, die vinger van die Vader te sien.

Bly in Christus! So het jy deel aan al die ryke seëninge wat God jou gedurende jou beproewing skenk. Die plan van God se wysheid sal vir jou duidelik word; jy word verseker van sy onveranderlike liefde. Verder sal die krag van sy Gees die belofte in vervulling laat gaan: "Hy tug ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel." (Hebr 12:10). Bly in Christus en jou kruis word die weg van gemeenskap met sy kruis en jy ontvang toegang tot die geheimenis daarvan: die verborgenheid van die vloek wat Hy vir jou gedra het, van die liefde wat Hy as meelewende Hoëpriester het in al jou smarte (vgl Hebr 8).

Bly in Christus! In Hom sal jy vaste en oorvloedige vertroosting vind. Die Vader het ons so lief, dat ons ewige saligheid Sy vernaamste doel is. Daarom vergeet Hy nie om ons ook te troos nie. En wanneer Hy troos, keer Hy die bloeiende hart na Hom om die seën in gemeenskap met Hom te ontvang. Ware troos kom tot ons wanneer Hy ons deel maak van sy heiligheid. Die Heilige Gees is die Trooster, omdat Hy ons heilig maak en ons in intieme vereniging bring met Christus en met God. Die Heilige Gees leer ons om in Christus te bly. In Christus word die hart van die Vader geopenbaar, en daar kan geen dieper troos wees as om te rus aan die hart van die Vader nie. In Christus het die volheid van die goddelike liefde tot uiting gekom. Is daar iets wat beter kan troos? In Hom kry jy duisend keer meer en beter as wat jy verloor het. Dit is eers nadat die beproewing verby is dat jy die nut van die beproewing sal verstaan.

Bly in Christus; dan sal jy veel vrug dra. Wanneer die eienaar 'n wingerdstok plant, dink hy reeds aan die vrug wat dit sal oplewer. Ander bome kan vir versiering geplant word, vir skaduwee of vir hulle hout - die wingerdstok word egter alleen geplant vir sy vrug. En by elke wingerdstok vra die landbouer homself voortdurend af: hoe kry ek daar meer vrug van? Gelowige, bly in Christus in tye van beproewing en jy sal veel vrug dra. Die dieper ervaring van Christus se sagtheid en van die Vader se liefde sal jou aanspoor om te lewe tot Sy eer. Die oorgawe van die eie ek en die eie wil in lyding sal jou voorberei om met die ellende van ander te kan simpatiseer, terwyl die sagmoedigheid wat geleer word uit die beproewing, jou geskik sal maak om net soos Jesus diensbaar aan ander te word.

Die begeerte van die Vader dat jy vrug moet dra, sal jou daartoe aanspoor om jouself meer as ooit aan Hom oor te gee en jou doel in die lewe te verstaan: om Hom te eer en Sy wonderbare liefde deur te gee aan jou medemens. Jy sal die geseënde vermoë kry om jouself te vergeet, selfs in die beproewing. Jy sal vir ander voorbidding kan doen.

Beste Christen, bly in Christus as jy die beproewings sien aankom; bly in Christus tydens jou beproewings omdat jy met Hom staande sal kan bly, want Hy is die naaste aan jou. Bly nog steeds in Hom as die beproewing verby is. Dan sal die tye van beproewing, tye van uitermate seën word - voorbereiding vir baie vrugte in jou lewe. Jy sal 'n dieper besef kry van Christus se liefde en genade. Jy sal bevestiging ontvang van die geluksalige sekerheid dat Hy en jy volkome bymekaar hoort. Jy sal jou meer aan Hom oorgee as ooit tevore.

Met jou eie wil opnuut gekruisig en jou hart in dieper harmonie met God se wil, sal jy skoongemaak wees, gereed vir gebruik deur die Meester, bereid tot elke goeie werk. Ware gelowige, probeer die heerlike waarheid verstaan dat in beproewings jou eerste, jou enigste en jou geseënde troos is om in Christus te bly. Spandeer tyd saam met Hom. Pas op vir die troos en afleiding wat vriende so dikwels bring. Laat Jesus Christus self jou grootste Vriend en Trooster wees. Bly jy maar net in die sekerheid dat innige verbondenheid met Hom oorvloediger vrug teweegbring. Hierdie vrug is die resultaat van beproewing omdat dit die Landman self is wat snoei. Hy alleen vervul die begeerte van die mens wat hom met liefde en ootmoedigheid oorgee aan Hom en sy werk.

Dr Andrew Murray (effens aangepas)

(*) Sodat die boom nie omwaai nie (www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2012boodskap988.html)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css