Die Weg

 

Is Hy jou Here of net jou Verlosser?

Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe” - Johannes 12:25 OAV.

Wat Jesus met hierdie uitspraak bedoel is dat ons Hom eerste moet stel in ons lewe. Die Bybel in Praktyk stel dit soos volg: “Ons toewyding om Christus na te volg moet só sterk wees, dat ons ons aardse lewens moet kan prysgee. Dit beteken nie dat ons graag wil sterf nie, maar dat ons gewillig moet wees om posisie en besittings op te offer en selfs ons lewens te verloor om Christus te verheerlik”.

Baie Christene is nog nie volkome aan Christus toegewy nie. Hy is dalk hulle Verlosser, maar nog nie hulle Here nie, en Here en Verlosser moet saamgaan. Hy is die Here Jesus Christus.

Ons is geskape na die beeld van God, gemaak om God te verheerlik. Sonder Hom is daar ’n vakuum in ons lewe wat net gevul kan word deur ’n eenvoudige oorgawe aan Jesus Christus.

Ons wil kitsplesier hê, en ons wil dit nou hê. Paulus het gesê: “Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God”  (2 Tim 3:1-2,4 OAV). Ons smag na plesier en opwinding en ons kry dit tydelik, tot die volgende oggend, en dan volg die nasleep. Fisiek leef jy, maar iets binne-in jou is dood, en jy weet dit. Dis jou siel, jou gees - dood teenoor God omdat jy nooit werklik na die kruis gekom en gesê het: “Here, ek gee alles oor” nie.

Die Bybel sê in 1 Korintiërs 10:6 dat ons ons nie deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Petrus het gesê: “Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe.” (1 Pet 2:11 NAV). Sinlike begeertes veg teen die siel en die gees, en teen ons verhouding met God.

Die psalmis het gesê: “U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.”  (Ps 16:11 NAV). Oorvloedig. Nie net die genot van die oomblik nie. Nie die plesier van ’n opwindende aand wat gou verby is nie, maar vir altyd.

Gebed: Ons Vader en ons God, ek is gemaak op U te verheerlik met my woorde, my lied, my gedagtes, my dade en my lewe. Ek bring vir U my hart en lê dit oop voor U. Gebruik my, Here, om U Naam groot te maak op die ganse aarde. Ek is U dienaar want ek is gered deur die krag van Christus aan die kruis, deur wie ek bid. Amen.

Aangehaal, met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy, uit:
1. Die Bybel in Praktyk
2. Na hoër Hoogtes deur Billy Graham.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css