Die Weg

 

Bly in Christus en jy sal rus vind vir jou siel (2)

(vervolg van vorige boodskap)

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” - Matteus 11:28-30.

As Jesus sê: "Bly in My", sê Hy nie: "Ek sal gee" nie, maar iets baie meer en baie groter: "Julle sal rus vind vir julle siele". Jy sal sy rus ervaar: 'n rus wat jy aan jouself kan toeëien - dit is die dieper en blywende rus wat spruit uit langdurige vriendskap en intieme gemeenskap met Hom, 'n rus wat die resultaat is van algehele oorgawe en diep eenwording met Hom. "Neem my juk op julle en leer van My" en "Bly in My" toon die weg aan na blywende rus.

Omdat so baie jong gelowiges nie aan hierdie waarheid vashou nie, wyk die rus net so spoedig weer van hulle. Sommige van hulle het werklik nie besef nie - omdat niemand hulle vertel het nie - dat Jesus die onverdeelde toewyding van jou hele hart en lewe eis. Om die juk van Jesus op te neem en te dra, het vir hulle na te veel inspanning gelyk. Net die gedagte om elke dag, die hele dag, in Jesus te bly, was vir hulle te vêr, te onbereikbaar. Hulle het nie die waarheid van Jesus se woorde besef toe Hy gesê het: "My juk is sag" nie.

Wanneer jy jou in gehoorsaamheid oorgee, sal die Here self die krag en die vreugde gee om die sagte juk te dra. Hy het nie alleen gesê: "Neem my juk op julle en leer van My" nie, maar ook: "Ek is sagmoedig en nederig van hart". Dit is om ons te oortuig dat sy sagmoedigheid elke nood van ons kan verlig en Hy ons sal dra soos 'n moeder haar kind. Sy almagtige liefde sal ons vashou, bewaar en seën. Soos die kind sy moeder vertrou, so moet ons Hom vertrou. Dit is geloof.

Hierdie twee, toewyding en geloof, is die basiese beginsels van 'n lewe in Christus. Albei is nodig om alles van onsself op te gee vir Jesus en alles weer nuut van Hom te ontvang. Toewyding en geloof is met mekaar verbind. Dit kan in een woord saamgevat word: algehele oorgawe.

"Helaas!", hoor ek iemand sê: "Dit is juis die 'bly in Jesus', die voortdurende dra van sy juk, die 'leer van Hom' wat so moeilik is. Juis die strewe hierna versteur dikwels nog meer die rus as al ons sonde en wêreldgesindheid bymekaargetel”. Is dit nie dwaasheid om so te praat nie? En tog word sulke woorde dikwels gehoor!  Is dit vermoeiend om na 'n dag se arbeid tuis te wees of om op die bed te gaan lê en ontspan? Is dit harde arbeid vir 'n baba om in sy moeder se arms te rus? Is dit nie so dat die eie huis 'n oase van rus vir die moeë siel moet wees nie? Is dit nie die arms van die moeder wat die kleintjie dra en bewaar nie? Net so is dit met Jesus. Jy hoef jou alleen maar aan Hom oor te gee en stil te rus in die vertroue dat Hy liefdevol sorg dra vir jou. Dit is nie die juk wat probleme gee nie, maar ons teenstand teen die juk. Die volle oorgawe aan Jesus, as ons Meester en Bewaarder, gee nie net rus nie, maar sorg ook daarvoor dat ons dit behou.

Wat 'n salige rus! Die voorsmaak van God se rus, wat nou al gevind kan word deur hulle wat na Jesus kom om in Hom te bly. Dit is die vrede van God, die groot rus, wat alle verstand te bowe gaan en wat die hart en die gedagtes bewaar. In die sekerheid van hierdie genade ontvang ons krag vir elke opdrag, die moed vir elke worsteling, die seën en vrede as dit moeilik gaan, en die vreugde van die ewige lewe.

Dr Andrew Murray

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css