Die Weg

 

God skenk vir jou krag - ook op jou oudag

Kaleb, die seun van Jefúnne, die Kenissiet, het vir hom gesê: .... Veertig jaar was ek oud toe Moses, die kneg van die HERE, my uitgestuur het van Kades-Barnéa af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was;  maar my broers wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die HERE my God te volg... En nou, kyk, die HERE het my laat lewe, soos Hy gespreek het, ...... en kyk nou, ek is vandag vyf en tagtig jaar oud; ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het; soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die HERE daardie dag gespreek het; want u self het dié dag gehoor dat dáár Enakiete is en groot versterkte stede; miskien sal die HERE met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die HERE gespreek het.” - Josua 14:7-12 OAV.

Kaleb was vyf en tagtig jaar oud toe hy Hebron in besit geneem het. Hebron en omstreke het aan die Enakiete behoort (sien die boodskap met die opskrif: “Pasop om vergelykings te tref”). Maar Kaleb het nooit in sy hele lewe op sy eie krag vertrou nie. Heel beskeie en nederig het hy nou gesê: "miskien sal die HERE met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die HERE gespreek het". Nie dat hy vir 'n oomblik getwyfel het nie. Kon hy vir een oomblik dink dat die God wie hy vir tagtig jaar gevolg en gedien het, hom nou in laaste krisis van sy lewe sou versaak? Maar in alles wat Kaleb in sy lewe bereik het, sy suksesse en oorwinnings, bly hy steeds nederig voor sy God.

Baie mense word moedeloos en selfs vreesbevange as die ouderdom 'n mens so stil-stil bekruip. Hulle vrees die dag wanneer hulle verstandelike vermoëns sal begin verswak. Hulle is bang dat hulle fisiese krag sal afneem en hulle nie meer sal kan doen wat hulle graag wou doen nie. Maar is dit voldoende rede om moed op te gee met die lewe? In 2 Korintiërs 4:16 sê Paulus: “maar ons gee nie moed op nie, want al vergaan ons uiterlike mens ook, word ons innerlike mens dag ná dag vernuwe”.

Die Bybel beaam op verskillende plekke hierdie uitspraak van Paulus: “maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag” (Jes 40:31 OAV), dit is dié wat hulle aan die diens van die HERE toewy en op Hom vertrou, óf dit nou is vir die oorlog (soos Kaleb), of om diensbaar te wees (soos Paulus), of om in gemeenskap met die gelowiges te verkeer. Vir dié almal kom die boodskap van geestelike krag: “Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie” (Jes 40:29 OAV), Hy sal jou siel “versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend” (Ps 103:5). Hulle wat hul aan God se diens toewy bly altyd geestelik jonk. Die verlies aan liggaamlike krag word vervang deur God se al-genoegsame genade.

Daar is dus geen rede waarom ons moet voel dat ons al hoe meer waardeloos word soos die jare toeneem nie. Die omgekeerde is juis waar, want dit is die jare waarin ons baie vrugte kan dra in God se koninkryk. “Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon. Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die HERE reg is, my rots” (Ps 94:14-16 OAV). Die geheim lê daarin om die Here met jou hart en siel te dien.

Die sterkste mense is nie hulle wat fisies sterk is nie, maar hulle wat hulle eie hulpeloosheid insien en nogtans hulle swakheid tot beskikking van God se krag stel. Aan elkeen van ons kom die belofte van Christus toe: "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring." (2 Kor 12:9).

(Met erkenning aan FB Meyer)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css