Die Weg

 

As die fondamente wankel

As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?” - Psalm 11:3 OAV.

Soms lyk dit vir ons of alles ineenstort waarin ons eens geglo het. Daar is nie net chaos in ons persoonlike lewe nie, maar dit wil voorkom of die chaos ook die fondamente van God se koninkryk hier op aarde wil skud. Dawid het die gevoel geken. Hy moes 'n paar keer vir sy lewe vlug en dít vir mense binne sy eie volk (Saul) en sy eie familie (sy seun Absalom). Sy vyande het die gevestigde strukture om hom begin afbreek en gepoog om hom om die lewe te bring. Vir Dawid het dit voorgekom asof hierdie chaos rondom hom ook die dinge van God bedreig.

Die filosowe sê ons lewe in 'n dinamiese tyd. Inderdaad, want dinge verander so vinnig dat ons nie behoorlik kan tred hou met wat om ons aangaan nie. Wat een dag vir ons vas en seker blyk te wees, lê die volgende dag aan skerwe. Ds GWA van der Lingen (1829 – 1869) het al in die negentiende eeu gewaarsku teen die gevare wat ”snelle stoomkommunikasie” inhou, met verwysing na die stoomtreine. Dit was 'n eeu en 'n half gelede dat hy dit gesê het. Vandag het ons die Internet, TV en selfone en lewe ons almal in 'n sogenaamde “global village” waar invloede van alle kante af ons geloof en waardes al hoe feller ondermyn. God se Woord word met elke tegnologiese sprong al meer in twyfel getrek, en sy kerk lyk soms wankelrig teen die agtergrond van menslike vindingrykheid. Nou kan ons soos Dawid vra: “Wat kan die regverdige doen?

Wel, hy kan volhou met sy geloof in God. God het nog nooit sy Koningskap prysgegee nie. Hy bly God en in beheer. “Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders” (Ps 11:4). Ja, ons leef in 'n wêreld waar min aardse dinge standhou, maar terselfdertyd leef ons in God se beskerming, in sy allesomvattende ”wêreld”. 'n Wêreld wat Hy aan die mens gegee het en hulle aangestel het om daaroor te heers (vgl Gen 1:28) en waaroor Hy rekenskap sal eis: “Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel” (1 Pet 4:5).

Die regverdige kan aanhou ”regverdig” wees deur eerlik te leef, met integriteit op te tree, en dinge soos lojaliteit, harde werk, mededeelsaamheid, beleefdheid, beskaafdheid en doodgewone ordentlikheid te handhaaf so goed hy kan.

Die regverdige kan ook reken op die vriendskap en genadige hulp van ’n regverdige God. ’n Man wat ’n familiebesigheid gehad het, het eenmaal aanskou hoe sy sakeryk ineenstort. ”Nou het ek niks meer nie!” het hy uitgeroep. Toe kom ’n klein stemmetjie agter hom: ”Nee, Pa het nog vir ons." Sy kinders het agter hom gestaan. Hulle het die familiesaak later weer opgebou. Die regverdige het méér as dit, hy het nog altyd vir God agter hom. Die regverdige weet hy word getoets (Ps11:5), maar hy weet ook hy sal God sien (Ps 11:7).

God is met ons, nou en vir altyd!

(Met erkenning aan, en aanhalings uit “In die Teenwoordigheid van God”  deur Izak de Villiers - Christelike Uitgewersmaatskappy)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css