Die Weg

 

Vrede

“Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak” – Psalm 91:9 (OAV).

Daar is iets soos 'n wêreldse sorgeloosheid. Mense wat hulle vertroosting by die wêreld soek en miskien die finansiële vermoë het om kortstondige geluk te koop, totdat die dag kom wanneer hulle moet sê: “Ek het daar geen behae in nie” (Pred 12:1).

Daar is ook 'n ander soort “sorgeloosheid”, 'n geestelike sorgeloosheid, wat vrede en rustigheid van hart beteken. Dit is goddelik en verhewe bo die mens se natuur, en spruit voort uit die vrye genade van God wat in die harte van Sy kinders werk.

Dit is 'n sorgeloosheid, ja meer nog, 'n versekering dat, alhoewel ons in 'n vyandige wêreld leef wat ons van alle kante aanval, hulle ons gees geen skade kan aandoen nie. Hulle kan nie die loon van ons wegneem wat die Here uit genade aan ons beloof het nie. Daarom getuig Dawid in Psalm 91 dat dit nie sy eie voortreflikheid is nie, maar dat die Here hom laat woon in die skadu van die Almagtige. Hierdie geestelike sorgeloosheid is ook aan ons geskenk deur Christus Jesus.

Toe Jesus na die aarde gekom het, het die engele dit uitgeroep: “vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n welbehae het” (Luk 2:14). Toe Jesus die aarde verlaat het, het Hy aan die gelowiges gesê: “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie” (Joh 14:27).  Dit is geen wêreldse uitwendige vrede nie, maar 'n vrede wat deurdring tot in die hart. Want Jesus het van die wêreldse vrede gesê: “Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh 16:33) . Dit is 'n geestelike vrede met God en 'n vrede in ons gewete. Daarby het Sy kinders die sekerheid dat die Here vir hulle sal sorg ook deur aardse verdrukking heen.

Die vrug van hierdie vrede is die sorgeloosheid wat binne alle gelowiges gevind kan word en dit volg op die verandering in die wedergeboorte van hulle natuur, toe hulle die boosheid van die sonde afgelê het.

Jesaja sê van God se vrede: “Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie....” - Jes 11:6.

John Downame (1634)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css