Die Weg

 

Moenie mislei word nie (2) - Onregverdiges is uitgesluit

(vervolg vanaf die vorige boodskap)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God” - 1 Korintiërs 6:9-11 OAV.

Ons het gister gevra: “Weet julle nie?” Die hele sin lui: "weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?" Dit is, as die kerk (die gelowiges – die bruid van Christus) volgens die beginsels van hierdie wêreld wil lewe, moet sy duidelik weet wat die gevolge is: die onregverdiges sal die koninkryk van God nie beërwe nie!

Liewe Korintiërs (en liewe ons) is dit werklik wat ons wil hê? As ons die praktyke van die goddelose mense oorneem en daarin volhard, moet dit vir ons duidelik wees dat die Gees van Christus nie werklik in ons woon nie. Dan leef die gees van die wêreld in ons.

Die apostel spreek hier van 'n leerstelling wat oor lewe en dood handel en soos 'n goue draad deur die hele Bybel loop. God se Woord vertel ons dat deur die sonde van Adam, elke mens met 'n verdorwe natuur gebore word en daarom elke mens onder die knegskap van die sonde leef: “soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.” (Rom 3:10).  Niemand is geregverdig voor God nie. Hierdie gevalle toestand van ons natuur bepaal natuurlik ook ons leefstyl, wat in God se oë niks anders as ongeregtigheid is nie.

Dit wys Romeine 1 vir ons: "omdat, al weet hulle van God, hulle Hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas..... Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer..... Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte.... Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid; hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad; hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand; hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers; hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvogtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken dat dié wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen.” (Rom 1:21-32).

So beskryf die Bybel die onregverdige. En wie nie deur die genade van God in Jesus Christus van hierdie vloek van die sonde verlos is nie, bly in hierdie dwaling en leef verder volgens hierdie leefwyse. Paulus vra die Korintiërs nou of hulle werklik na die styl van hierdie mense wil leef wat die ryk van God nie sal beërwe nie.

Hierdie vrae moet ons ook met alle erns aan onsself stel. Want afhangende van hoe ons dit beantwoord, word ons geestesingesteldheid baie duidelik – of ons wedergebore is of nie.

Mense wat geen berou toon nie, wat nie die verlossing van Jesus Christus aanvaar nie, en wat aan die lewensstyl van die goddelose vashou, sal die ryk van God nie beërwe nie.

Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen” (Open 22:11-15 OAV).

(word vervolg)

ds Wolfgang Wegert (Lasst euch nicht irreführen)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css