Die Weg

 

Moenie mislei word nie (3) - Moenie julleself mislei nie

(vervolg vanaf die vorige boodskap)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God” - 1 Korintiërs 6:9-11 OAV.

Verharde mense wat hier op aarde aan die leefwyse van die goddelose vasklou, sal die ryk van God nie beërwe nie. Hulle is daarvan uitgesluit. Die boodskap is dat daar nie 'n tweede kans in die volgende wêreld sal wees nie. Daar is die dwaalleer van versoening wat sê: “Alles is nie so sleg nie – end goed, alles goed!” Maar Paulus sê hier: “Moenie dwaal nie” (1 Kor 6:9). Op 'n ander plek sê die Bybel: “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie” (Gal 6:7).

"Moenie julleself mislei nie" (1 Kor 6:9 NAV), lui die boodskap. Vandag meer as ooit is daar 'n neiging om die Bybel nie letterlik op te neem nie. Paulus waarsku ons uitdruklik daarteen. Stel jou voor dat daar 'n waarskuwing op 'n kraglyn is wat lui:: "Moenie aanraak nie, lewensgevaarlik!“Ag”, dink iemand, "daar mag dalk iets wees, maar moet dit nie letterlik opneem nie. Niks kan gebeur as ek net met my vinger daarteen druk nie”. Waansinnig of nie?

Maar die waarskuwing van die Bybel het 'n veel groter omvang. Dit het naamlik betrekking op die ewigheid. Dit lui: "Jy sal die koninkryk van God nie beërwe nie”. Neem dit letterlik op: “nie beërwe nie” beteken nie.

Mense wat verkondig dat die onregverdige, wat geen berou toon nie, tog die ewige seëninge van die heerlikheid sal sien, is verleiers in wie se vel ek nie wil wees op die oordeelsdag nie.

Niemand is so genadig soos Jesus nie, niemand het lief soos Hy nie, maar ook niemand het so dikwels met alle erns oor die hel gepraat soos Hy nie. Daarom wil ons Hom aan stukke sny en net neem wat ons pas. Dan het ons nie meer die Christus van die Bybel nie, maar een wat ons na ons smaak self geskep het. Die ware Christus het ook gesê: "Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie” (Mark 9:45-46). Daar is geen hoop vir mense wat in ongeloof sterf nie, ook nie later nie. Daarom sê Paulus: “onregverdiges sal die koninkryk van God nie beërwe nie” - glad nie.

Luister dus na hierdie dreigement in Openbaring: “Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. ” (Open 22:18 OAV).

Moenie 'n fout maak nie, moenie julself mislei of toelaat dat julle mislei word nie.

(word vervolg –  want dit handel oor ons onverdiende erfdeel!)

ds Wolfgang Wegert (Lasst euch nicht irreführen)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css