Die Weg

 

Verlam deur die lewe

En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort ‘n bad met vyf pilaargange wat in Hebreeus Betésda genoem word. Daarin het ‘n groot menigte siekes gelê, blindes en kreupeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En ‘n sekere man was daar, wat agt en dertig jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang tyd siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word?”  - Johannes 5:1-6 OAV.

Is dit nie rede om te wanhoop nie? 'n Man lê 38 jaar lank siek op sy bed en kon al lankal gesond gewees het, as dit nie was vir .... ja, wanneer daar toevallig iemand sou kom om hom vinnig na die helende water te dra. So naby was sy redding, maar tog so onbereikbaar. Die genesing van ander mense vind voor sy oë plaas, maar hy word agtergelaat -  onopgemerk, desperaat en alleen.

“Hoekom help niemand my nie?” is sekerlik 'n vraag wat elke dag deur sy kop gedraai het. Dan, op 'n dag, staan Jesus voor hom, die Helper. Maar in plaas van om hom vinnig na die bewegende water te dra, sodat hy van sy verlamming genees kon word, vra Jesus hom of hy gesond wil word. Wat 'n eienaardige vraag! Waarom? Dit is ook 'n vraag wat ons onsself oor en oor moet afvra: wat wil ek werklik hê moet in my lewe gebeur?

Waar gaan ons heen met dit wat ons pla? Vertrou ons op Jesus? Hy bring ons in beweging – geestelik.

Ek herinner my 'n vrou wat ek in 'n ouetehuis leer ken het. Sy was reeds 40 jaar aan haar bed gekluister. Vir alles, ja vir die kleinste dingetjie, het sy die hulp van ander mense nodig gehad. Die fassinerende aan haar was, dat sy nieteenstaande haar  toestand, nie verbitterd of vereensaam was nie. Die teendeel was eerder waar, sy was 'n opgewekte, vrolike mens. Baie keer het sy gesê: “die hoofsaak is dat ek Jesus het, Hy verlaat my nooit.” Dit was duidelik dat Jesus haar die krag geskenk het om met haar siekte te kon saamleef.

Ons kan eenvoudig nie sonder ander mense leef nie, en tog het vele mense hulself teruggetrek, verlam deur teleurstelling, vasgevang deur hulle wantroue teenoor ander mense. Dis wanneer hulle iemand nodig het om na hulle te kom en vir hulle te vra: “Wil jy 'n ander lewe hê?

Ja en hierdie Iemand is reeds daar - Jesus. Hy het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” (Mat 11:28-29). As iemand ons dan weer sou vra: “Wat wil jy uit die lewe hê?”, kan ons antwoord: “die hoofsaak is dat ek Jesus het, Hy verlaat my nooit”.

Gero Erber (Neukirchener Kalender 2010)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css