Die Weg

 

Saggeus

En daar was ‘n man met die naam van Saggéüs, ‘n hoof van die tollenaars en ‘n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in ‘n wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want Hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly.” - Lukas 19:2-5 OAV.

Dit was 'n onverwagte, onverdiende maar 'n betekenisvolle uitnodiging wat Jesus aan Saggéüs gerig het en wat Saggéüs se lewe onherroeplik sou verander.

Die geskiedenis van Saggéüs vertel ons van 'n klein mannetjie wat deur die mense gehaat is, omdat hy as tollenaar in diens was van die Romeine en omdat hy geld van sy landgenote afgepers het.

Deur nuuskierigheid gedryf (maar miskien ook met 'n diepe sielsverlange), sit Saggéüs in die wildevyeboom met die doel om net dié Jesus te sien wat so baie tyd vir tollenaars en sondaars het. So sterk is hierdie drang dat hy selfs nie terugdeins vir 'n daad wat benede sy waardigheid as “hoof van die tollenaars” beskou kan word nie.

Toe hy met Christus in aanraking kom, het hy drie omkerings gemaak. Hy het hom na Christus gewend; hy het oortuig geraak van sy eie sondige en selfsugtige lewe, en het deur Christus met liefde en ontferming na ander mense begin kyk. Mense verander gewoonlik nie, totdat hulle van aangesig tot aangesig met God kom. Saggéüs het gesê: “Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. ” (Luk 19:8).

Dit is 'n heerlike feit dat die Here Jesus vir so 'n mens meer wil gee as wat hy verwag. Saggéüs wou Jesus aanvanklik slegs sien. Maar Jesus nooi hom af, gaan by hom tuis, en bo alles, lê die hand van redding op die diepe wond van sy siel.

Wat oënskynlik net as nuuskierigheid by Saggéüs begin het, eindig in sy sieleredding. En die geheim hiervan vind ons in vers 10: “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was”.

Het jy ook reeds daaraan gedink dat die rede waarom jy vir Jesus gesoek het, in die feit lê dat Jesus jou eerste gesoek het? Johannes sê: “Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het” ( 1 Joh 4:19). Maar dan nog meer, as jy Hom gehoorsaam en deel maak van jou lewe, dan verander jy ook onherroeplik.

-dw-

(Met aanhalings uit “Lig en Lewe” van ds Norval Geldenhuys).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css