Die Weg

 

Godsdienstige motiewe

Jesus antwoord hulle: “Dít verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het ” - Johannes 6:26.

Jesus spreek Hom hier uit teen die mense wat Hom net volg om tydelike gewin daaruit te verkry. Dit volg kort op die gebeure by die See van Galilea waar Hy die groot menigte met net twee vissies en vyf garsbrode gevoed het en waarna hulle Hom met geweld wou koning maak (Joh 6:15). Jesus het in die harte van die mense gesien dat dit vir hulle gegaan het om die brood wat hulle mae gevul het. Daarom voeg Hy daaraan toe: “Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee” (Joh 26:27).

Ons leef vandag in die era van die welvaartsgodsdiens. Populêre predikers uit Amerika bied die Christelike godsdiens aan as 'n weg tot sukses in elke opsig. Hierdie predikers beroep hulle op Johannes 10:10b: “Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” In die King James vertaling lui dit: “I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.”

Dan is daar een wat sê: “Ek het probeer om elke dag tien minute aan God te dink. My maagsweer het verdwyn en my inkomste het verdubbel. My vrou het na my teruggekom en ek is pas benoem tot vise-president van my maatskappy”. Dit is duidelik dat so iemand slegs dink aan die tydelike wêreldse voordele wat die godsdiens kan bied.

Met sy omwandelinge op aarde het die Here Jesus baie mense teëgekom wat Hom met onsuiwere motiewe gevolg het. Hy sê reguit: “Julle soek My .... omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het”. Ja, ook ons kan ons godsdiens vir selfsugtige redes beoefen. Ons soek Christus net vir ons eie aardse voordeel. Godsdiens word dan 'n middel tot 'n doel en hierdie doel is gewoonlik welvaart, gesondheid en 'n gelukkige, onbesorgde lewe. Dit word meer 'n vorm van eieliefde en selfaanbidding as die aanbidding van God!

As ons ons gebede onder die soeklig plaas, sal dit vir baie 'n ontnugtering wees. Ons vra gedurig net om bewaring, beskerming en voorspoed, terwyl die belangrikste, naamlik die eer van God en die innige gemeenskap met Hom agterweë bly. Hoekom vra ons nie liewer wat Sy wil met ons lewens is nie? Dan rig ons ons lewens daarvolgens in!

Sien jy jou verlossing net as 'n manier om veilig en gelukkig te voel, of is jy deur Christus verlos om te kan dien? Soek jy Christus net om die brood, of is Hy vir jou die Brood van die Lewe?

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie -- nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil” (Hab 3:17-18).

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css