Die Weg

 

Om deur die vuurproef te gaan

Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” -  Daniël 3:17-18 NAV.

Hierdie is 'n aangrypende hoofstuk! Sadrag, Mesag en Abednego was Joodse manne in Babiloniese ballingskap. Met die seën van God het hulle vooraanstaande posisies in die bestuur van Babel ontvang. Hulle het die Babiloniese koning in alles gehoorsaam, op één ding na: hulle het geweier om die Babiloniese afgode te dien. Hulle het nooit vergeet waar hulle wortels gelê het nie.

Toe hulle nie voor die beeld van die koning wou buig nie, is hulle tot verantwoording geroep. Maar met verbasingwekkende kalmte en sekerheid, en met die volle besef wat op hulle wag, bely hulle hulle geloof in die God van Israel!

Dit het by hulle nie saak gemaak of God 'n wonder sou laat geskied of nie; hulle bely sy Naam en gee ten aanhore van almal aan Hom die eer. Het hierdie moed uit hulself te voorskyn gekom? Nee, dit is 'n gawe van God en hulle het geleer om in alle omstandighede op Hom te vertrou. En toe die vuurproef kom, was die keuse vir hulle nie moeilik nie. Hulle word inderdaad in die brandende vuuroond gegooi. Dan geskied die wonder! Tot die groot verbasing van die koning was daar nou vier manne, in plaas van drie, in die oond! Wat 'n groot les en terselfdertyd 'n bemoediging vir ons!

Wanneer die aanvegtinge oor ons kom moet ons weet dat Jesus saam met ons in die stryd is. Nie soos iemand wat afwagtend toekyk hoe ons daar sal deurkom nie, maar as Iemand wat volkome met ons meeleef, omdat Hy in elke opsig net soos ons aan versoekinge onderwerp was (Heb 4:15).

Laat ons, terwyl ons nog die tyd het, Hom bo alles in hierdie wêreld eer, want dit gaan nie net daaroor of ons gelouter en sterker uit die stryd kom nie, maar dat Hy ook deur ons die eer ontvang wat Hom toekom!

Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet”. - Jak 1:12.

Verwerk uit: Niet alleen van brood .... Bijbels dagboek voor vreemdelingen.


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css