Die Weg

 

Esegiël – Saam met die Here kan jy altyd weer begin.

Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat Ek aan julle voorvaders gegee het, julle sal my volk wees en Ek sal julle God wees” - Esegiël 36:26-28.

Die Here het Esegiël in 593 v.C. geroep om sy mense in Jerusalem te waarsku om hulle sonde te los en na die Here toe terug te draai (Esegiël 1 tot 3). Dit het Esegiël ook gaan doen.

In 'n visioen sien Esegiël hoe die mense in Jerusalem afgode in die tempel dien. Sommerso by die ingang van die tempel al staan 'n lewensgrootte beeld van 'n Babiloniese afgod. In die tempel self sien hy 25 mans wat letterlik met hulle rûe op die Here gedraai die son aanbid. Dit is hoe ver die volk geval het. Boonop lieg en bedrieg die mense mekaar, weet nie wat liefde is nie en baklei oor alles. 'n Mens sou nie sê dit is eintlik God se volk nie.

Soos die ander profete waarsku Esegiël die Judeërs dat hulle hulle sonde moet los anders gaan Jerusalem met die grond gelyk gemaak word (Esegiël 6 tot 7), maar tevergeefs. Hulle wou nie na hom luister nie.

Geen wonder dat God die ongehoorsame klomp net daar op hulle eie los en uit die stad padgee nie. Nou is hulle alleen. Die Here is nie meer daar om hulle te beskerm nie. Dit spel die einde vir die stad. Dit gaan ingeneem en vernietig word, want alleen, sonder God, kan die Judeërs nie teen die magtige Babilon veg nie (Esegiël 8 tot 11). As dit gebeur, sal hulle besef: Jerusalem het nie geval omdat die Babiloniërs so sterk is of hulle afgode so goed is nie. Allermins. Jerusalem het geval omdat God dit so wou hê. Dit is Jerusalem se straf vir hulle ongehoorsaamheid en sonde (Esegiël 11 tot 24).

So moes hulle 'n belangrike ander les ook leer. Hulle God is nie sommer net een van baie gode nie. Hy is die enigste God. Sy mag strek nie net oor Israel nie, maar oor almal. As Hy dus die Babiloniërs wil gebruik om sy wil uit te voer, dan doen Hy dit. En as die Babiloniërs later te arrogant word, straf Hy hulle weer. Nee, die God van Israel is nie sommer enige god nie. Hy is die almagtige God wat alles in sy hand hou.

Maar straf en verwerping is nie dieselfde nie. Die Here verwerp nooit sy volk finaal nie, want Hy is 'n Here van lewe, van hoop en van 'n nuwe begin (Esegiël 33 tot 48). Hy hou nie daarvan om sy mense te straf nie. Hy wil hulle liewer laat lewe. Maar dan moet hulle vir Hóm lewe. Alleen so kan hulle saam 'n nuwe toekoms hê - 'n nuwe lewe (Esegiël 36 tot 37).

So sal God weer van voor af met sy volk begin. Hy sal vir hulle weer 'n land gee soos hulle gehad het, met 'n pragtige tempel. Maar dit gaan nie soos die oue wees nie. Dit gaan baie beter wees. Dit gaan 'n nuwe Jerusalem wees, God se Jerusalem. Daar sal God by sy mense wees en hulle sal Hom dien en gehoorsaam. Hy sal hulle God wees en hulle sal sy mense wees.

Uit: Die Bybel in 40 dae deur Jan van der Watt. Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).

(Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” - Openbaring 21:1-5).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css