Die Weg

 

Stille vertroue

“In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag” - Jesaja 30:15 OAV.

In die tyd van koning Hiskia van Juda(2 Konings 18 – 20) het koning Sanherib van Assirië teen Juda opgetrek, al die vestingstede van Juda verower en uiteindelik by die mure van Jerusalem kamp opgeslaan. Koning Hiskia en die volk was in groot nood. Daarom het Hiskia hulp by Egipte gaan soek. God kondig egter deur middel van die profeet Jesaja aan dat 'n bondgenootskap met Egipte nie sal help nie, omdat dit teen Sy wil was. En sê die profeet Jesaja: "In stil wees en vertroue bestaan julle krag!" Met ander woorde: “bekeer julle, vertrou op God en kom tot rus”.

'n Heuningby wat in die huis was het vergeefs teen die vensterruit gespartel in 'n poging om homself uit sy gevangenisskap te bevry. Uiteindelik het hy uitgeput op die vensterbank neergeval. Maar sien, die venster was onder effens oopgeskuif en hy kon uitgaan om sy vryheid in die buitelug te geniet. Eers nadat hy sy verwoede pogings gestaak het, was daar vir hom bevryding!

Ons is innerlik so hoog gespanne dat ons verwoed teen die vensterruite van omstandighede slaan. Ons soek na vryheid en vrede, maar het nog nie geleer om ons vrede op die regte plek te gaan soek nie.

Deesdae praat almal van spanning, of “stres”, en daar is min mense wat nog nie by die dokter was vir spanningsverwante siektes nie. En dit is die gevolg van kommer, vrees, uitputting, 'n gejaagde lewe, en nog 'n lang rits van dinge wat ons innerlike rus, ons sielevrede, versteur!

Maar, sê God se Woord: “Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en gejaag na wind” (Pred 4:6) en Jesus sê verder: “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” (Matt 11:29).

Ons moet leer om kalmer te lewe en op God te vertrou. Ek weet dat dit soms baie dol kan gaan, dat die omstandighede dreig om 'n mens baas te raak, dat die drifte wil oplaai, dat 'n mens in die hitte van die oomblik woorde sê waaroor jy later berou het. En wat baat dit nou alles? Jy het 'n groot hoeveelheid senu-energie verspil, die situasie is nie verhelp nie en geestelik het jy baie skade gely.

John Wesley het gepraat van “om te lewe met los leisels". Hy het die geheim geken om hard te werk, maar om vry te wees in die teenwoordigheid van God, vry van vrees, vry van kommer en gejaagdheid. En natuurlik om in alles te vra: is dit wat ek doen in ooreenstem met God se wil?

Om stil te wees beteken nie om net niks te doen nie. Dit beteken dat ons in volle vertroue op God met ons lewe sal voortgaan, in harmonie en in pas met Sy tyd. Laat ons op Hom wag wanneer ons nie meer herwaarts of derwaarts weet nie. Moet nooit uit drif of uit vrees iets doen waar jy later spyt oor sal wees nie.

In stil wees en vertroue bestaan ons krag.

-dw-

Met aanhalings uit: Na die eis van elke dag - Prof HDA du Toit
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css