Die Weg

 

God hou ons vas - oral en altyd! Glo jy dit?

“Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou” - Jesaja 41:10.

‘n Lidmaat, sterwende aan kanker, met baie pyn in die liggaam, stuur onlangs ‘n teksboodskap aan my, drie dae voor haar dood:

Die versoek van my kant aan ons gemeente was om sake deur te gee waarvoor ons die Here kon dank tydens ons gemeente se jaarlikse “Dankie-Sê Erediens”. Sy “sms” soos volg:  “Ai, dr Callie, waar begin ek, seker by lofprysing uit sy Woord (Heb 13:5, Jes 41:10)? Sy groot genade deur soveel deure wat net Hy kon open. Deur die aanslag van die siekte is ek in afhanklikheid nader aan Hom getrek.”

Ek was aangedaan dat die Here in die hart van sy kind, wat so siek was, steeds lofprysing gegee het. Die woorde vir lof aan God kom uit sy Woord: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.” (Jes 41:10).

Daarom hierdie fokus van vandag: God hou ons vas – oral en altyd! Deur die hand van God is Hy altyd teenwoordig ...

 * Soms deur te straf en sy ontevredenheid oor sy volk se sondes te wys (Jesaja 5:25). Die profeet sê: “... God se hand bly uitgesteek teen hulle” oor die slegte druiwe wat sy volk as wingerd gedra het.

 * Ander kere is sy hand teen die heidennasies uitgesteek om hulle te straf vir hulle vergrype teen sy volk (Jes 14:26).

 * Soms steek Hy ‘n hand van redding uit om ‘n oorblyfsel van sy volk los te koop. ‘n Klein getal van sy eens magtige verbondsvolk, wat deur Hom uit die verstrooiing tussen die vyandige nasies gered is (Jes 11:11).

 * Wanneer die Here sy volk se herstel aankondig, klink dit soos volg: “Die Here sal jou soos ’n sierlike kroon in sy hand hou, jou God sal jou soos ’n koninklike tulband vashou" (Jes 62:3).

In die Psalms word by herhaling gesing oor God wat deur sy hand vashou, red, troos en leiding gee:

 * Uit u hand kom net wat mooi is (Ps 16:11)

 * My tye is in u hand (Ps 31:16)

 * Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my (Ps 63:9)

 * Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand (Ps 73:23)

 * U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef (Ps 145:16)

Ons weet God is Gees en het geen liggaam soos ‘n mens nie. Tog vergelyk Hy sy teenwoordigheid by ons met die hand van ‘n persoon. ‘n Hand wat uitgesteek word, ons aanraak en laat ervaar dat Hy nadertrek – selfs onder die grootste beproewing.

Dis waar en seker! Ons hemelse Vader is altyd en oral teenwoordig. Deur sy hand bewys Hy sy koninklike almag, maar ook sy vaderlike liefde.

Mag jy hierdie week veilig voel in sy hand. En waar sy hand jou terugtrek van die verkeerde pad, volg Hom in gehoorsaamheid.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 18/11/2013)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css