Die Weg

 

Geborgenheid by Christus

“Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste” - Openbaring 1:17.

'n Mens wil nie altyd graag die eerste of die laaste wees nie. Die een wat eerste is, het niemand voor hom om hom teen bedreigings te beskerm nie, dié wat laaste is, weer niemand agter hom nie. Wie neem graag eerste die woord by 'n bespreking of wil die eerste teen die vyand uittrek? En tog moet iemand eerste wees! Om mekaar voor te stoot met 'n "Gaan u gerus voor," word nie altyd uit beleefdheid gedoen nie. Dit word baie keer gedoen uit vrees, uit 'n gevoel van onsekerheid. Net so wil niemand graag laaste in die reddingsboot inspring of die laaste by 'n vergadering opdaag nie. Ons is altyd op soek na beskerming teen die onbekende “gevare” van die lewe en teen die kritiese oë van ons medemens.

Ons voel baie keer bedreig wanneer ons voor die onbekende staan. Die vyandige, onbekende werklikhede omring ons. Maar een móét tog eerste en een laaste wees. Ons is soms bang om te lewe en bang om te sterwe. Ons kan nie sonder beskutting in die lewe of in die dood staan nie, omdat ons nie onbeskut voor God kan staan nie.

Maar dan verskyn God in Jesus en sê: "Moenie vrees nie." Dit is heeltemal normaal dat ons bang is vir al die skrikaanjaende dinge om ons. Maar ons mag nie aanhou vrees nie. Ons mag nie maak asof God van ons vra dat ons die eerste of die laaste moet wees nie. Ons kan lewe met die wete dat Jesus daar is met Sy bevel: "Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste." Dit beteken: Jesus stap voor ons uit en beskerm ons agterhoede. Hy is ons geborgenheid. Jesus Christus het vooruit gegaan sodat Hy ons skild in die oordeel kan wees. Hy is die eerste wat die duiwel en die hel aangedurf het en inderdaad die duiwel sy mag ontneem het. Hy is die eerste wat die dood só ingegaan het dat die dood geen mag meer oor ons het nie. Ons hoef ook die onbekendheid van die dood nie meer te vrees nie, want Hy het reeds voor ons daar ingegaan.

Dit kom daarop neer dat ons Jesus Christus moet vertrou. In elke nuwe situasie waarin ons bang is, moet ons ons daaraan herinner dat Jesus alreeds vóór ons daarin is én dat Hy ons agterhoede dek. In Hom is ons na alle kante beveilig en geborge. Luister: "Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood." Die verhoogde Here sê nie aan Johannes en aan ons: Wees nie bevrees nie, want julle is vroom en heilig en magtig nie. Nee, die rede en die grond om op te hou vrees, lê uitsluitlik in Hom. Nie: "want julle is ... " nie, maar: "want Ek is ... "

Uit: Venster op het leven – Ds J Overduin.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css