Die Weg

 

Die Here HERE is 'n ewige rots

Hierdie is die laaste boodskap vir 2013. As die Here dit so wil sal ons weer vanaf  14 Januarie 2014 hiermee voortgaan. Onthou dat al die vorige boodskappe op die webwerf beskikbaar is.

Ons het hierdie jaar begin met die tema: “Sal jy nog staan nadat die storm verby is?” en die vraag was: “Hoe sterk staan jy in jou geloof en vertroue op die HERE?”  Aansluitend hierby kan ons die jaar afsluit met 'n gepaste gedagte van Charles H Spurgeon (1834 – 1892).

Ek  wens u  almal ‘n vredevolle feestyd toe.

----------------------

Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots” - Jesaja 26:4 OAV

As ons maar net wil besef dat ons 'n God het na Wie ons ewig en altyd ons toevlug kan neem, sal ons met alles wat ons het op Hom vertrou. Ons sal al die twyfel, wat die duiwel in ons opwek, en wat aan ons vreet om ons so skandelik van ons hoop en vertroosting te wil beroof, opsy skuif. Want waar God die grond van ons vertroue is, het ons geen rede vir wanhoop of vrees nie. 'n Liefdevolle moeder sal diep bedroef wees as haar kind geen vertroue in haar het nie. Hoe afkeurenswaardig, hoe ondankbaar is ons gedrag nie as ons só min vertroue in ons hemelse Vader stel wat ons nooit vergeet het en nie wil vergeet nie. Dit sal met ons almal goed gaan as alle twyfel uit ons harte verwyder kon word, maar dit maak 'n mens bedroef dat ons ongeloof vandag nog steeds so aktief is as toe Asaf gevra het:  “Sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelye te hê? Het Hy in sy toorn sy ontferming onttrek?” (Ps 77:8-10).

Toe Dawid in groot nood verkeer het, het hy God geloof met hierdie woorde: “Groot dinge het U gedoen, HERE my God - u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel”. (Ps 40:6 OAV). So wil ons ook roem op onse God, want daar is niemand aan Hom gelyk nie, nog in die hemel, nog op die aarde, nog onder die aarde. “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige” (Jes 40:25). Daar is geen rots soos die Rots van Jakob nie. Selfs die vyande van God se volk is getuies daarvan. En wanneer ons nog wil twyfel, moet ons ons toevlug neem tot ons Heiland en bid en glo dat die Heilige Gees ons sal bystaan om van hierdie twyfel ontslae te raak.

Daar mag in die verlede baie versoekinge oor ons pad gekom het, maar in alles kon ons by onse God dít vind wat ons nodig gehad het. Laat ons dus met nuwe moed op die HERE vertrou, in die wete dat sy ewige krag vir altyd ons hulp en troos sal wees.

Charles H Spurgeon.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css