Die Weg

 

Loop die pad waarop dit met jou goed sal gaan

"Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad" - Psalm 1:6.

Dit kan met jou goed gaan in die lewe - of sleg. Soms kom slegte dinge sonder jou toedoen op jou pad. Maar die meeste kere is ons self verantwoordelik vir die plek waar ons ons bevind.

Die uitdrukking “goed gaan” word nie minder nie as 26 keer in die Psalms gebruik. Dit raak die daaglikse lewe van die gelowige. Dit gaan goed met die mens vir wie die tempel (kerk) nie ’n vreemde plek is nie (Ps 65:5). Die mens wat God dien (Ps 128:1), op Hom vertrou (Ps 146:5), by die Here krag vind (Ps 84:6), in God se lig lewe (Ps 89:16) en by Hom skuil (Ps 2:12;  34:9) ondervind dat God hom help. 

Vir hierdie mens is dit louter vreugde om die woord van God voortdurend te oordink en om daarvolgens te lewe. Die mens kan dus God se wil doen, omdat hy daarna luister (Spr. 8:32,34). ’n Volk wie se God die Here is en ’n land met goeie regeerders (Pred. 10:17) deel ook in hierdie besondere ondervinding en kan steeds die vooruitsig hê dat dit goed sal gaan met hulle. 

Die mens kan egter nie net van brood lewe nie (Deut. 8:3) en daarom kan dit ook goed gaan met diegene wat deur God beproef word (Job 5:17).  Wie dus op die Here wag, ontvang baie meer as stoflike gawes. In Daniël 12:12 blyk dit dat die goed-gaan-versekering met verloop van tyd al hoe meer ook op geestelike gawes betrekking gekry het. Jesus sê ook dat dit geestelik goed sal gaan met mense wat sy koninkryk eerste stel (Mat 5). Hulle sal ’n innerlike lewensblyheid ondervind, gelukkig en tevrede wees omdat dit goed gaan met hulle. Hulle is nóú geseënd en sal altyd so wees.

Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad (Ps 1:6). Regverdiges moet nie die woord van die Here eenkant stoot en hulle ore uitleen aan die goddelose nie (Ps 1:1). Van die sondaars se lewenstyl moet weggebly word. Húlle geniet al wat sonde is. Wie met húlle omgaan, saam met húlle op die lewenspad loop en na húlle on-Bybelse raad luister, word daarheen saamgesleep. Bly ook weg van ligsinniges, want hulle het geen eerbied vir God en sy woord nie, hulle spot met God en die lewe is ’n groot grap vir hulle.

Die keuse dat dit werklik goed sal gaan in ons lewe is dus baie duidelik. Lees en oordink wat in die woord van die Here staan, laat jou daardeur lei, vind jou vreugde daarin, oordink dit dag en nag! Dan is ons soos bome wat die hele jaar geseënde goeie vrugte dra. Net omdat ons wortels uit die bron van lewende waters lewe put.

Maar ons moet ook wegbly van die pad waarop dit nie beslis nie goed sal gaan nie, die pad van goddelose, sondaars en ligsinniges.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 21/01/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css