Die Weg

 

Wat is jou prioriteite?

'Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. “Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.” ' – Lukas 9:23-27 NAV.

Om 'n Christen te wees is om in harmonie met Jesus Christus en die woord van God te lewe. En hoe groter hierdie harmonie is, hoe meer kan ons die heerlikheid van die toekomstige wêreld reeds in ons aardse bestaan bespeur. As Jesus in vers 27 sê: “Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie”, bedoel Hy dat hulle die heerlikheid en krag van God in hulle lewens sal ervaar.

Maar nou is daar die wêreld wat ons in 'n ander rigting wil trek, weg van Christus af. Die gevolg is spanning (stres). En soos ons weet, sal enige voorwerp wat gedurig onder spanning verkeer die een of ander tyd moet meegee en ten gronde gaan. Mure en betonstrukture soos brûe, word met staal bewapen sodat dit die spanning (Eng: stress and strain) kan weerstaan. Die bewapening wat ons geestelike lewe op dieselfde manier versterk is Christus. As ons onsself verloën en Hom volg op die weg waarop Hy ons lei, kan ons die wêreld se spanning weerstaan. Dan neem ons mettertyd die beeld van Christus aan, dan sal ons geestelik groei en vrugte dra tot eer van God sodat ons die heerlikheid van God sal sien.

As Jesus sê dat jy jou kruis moet opneem en Hom volg, dan is dit nie om vir jou die lewe moeilik te maak nie. Paulus sê in Romeine: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet” (Rom 8:28). Ons moenie dat die klippe van hartseer, eensaamheid, siekte en dood op ons lewenspad, ons daarvan weerhou om Jesus te volg nie. As ons ons kruis sonder selfbejammering opneem, weet ons dat dit alles tot ons geestelike welsyn bydra. 

Om 'n kind van God te wees, om 'n geliefde van Jesus Christus te wees, vereis 'n volle gewilligheid om elke dag getrou te volg waar Hy lei. Wat baat dit om die hele wêreld te win, maar jouself te verloor en ten gronde te gaan? So word jy 'n skitterende mislukking (ds P Rossouw).

Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is” (1 Pet 2:3-5 NAV). Laat ons lewende stene wees wat ons nie vir Christus en sy woorde skaam nie.

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css