Die Weg

 

Ons fondament van hoop

Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word” - Kolossense 1:5 NAV.

In sy boek “Het Onaantasbare” vra ds J Overduin hoe dit met jou Christelike hoop gesteld is. As jy dan sê dat jy nie baie hoop vir die toekoms het nie, moet jy vra hoe staan dit dan met jou Christelike geloof en jou liefde. Hoe kan ek Jesus Christus liefhê sonder om in Hom te glo en op Hom te hoop?

Hoop is die honger van die geloof en dors na die liefde in volle gemeenskap met Christus. En niemand anders as Jesus Christus voed hierdie hoop nie. Dié Jesus Christus wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Dit is dan niemand anders nie as God self wat die bron van ons hoop en ons verwagting is. Daar is geen hopelose toestand vir die gelowige nie, omdat hy nooit sonder God is nie. Die Christelike hoop is die kroon van God se trou, en daarom sal ons hoop op die Here nooit beskaamd staan nie. As jy Christus uit jou lewe wegneem, is alles weg want Hy alleen het dit moontlik gemaak dat daar in hierdie wêreld grond vir hoop en 'n geregverdige verwagting is. (Tot sover ds Overduin).

Die hoop van die Christen is onaantasbaar omdat dit, soos Paulus aan die gemeente in Kolosse skrywe: “weggelê is in die hemele” (OAV). Overduin wil daarmee sê dat die hoop wat die gelowige daagliks in hierdie wêreld koester, sy fondament vind in die genade van God. In Sy groot genade het God sy onveranderlike belofte-woord gegee dat vir hulle wat Hom liefhet, alles ten goede meewerk. Ons kan met stille vertroue elke dag en elke situasie tegemoetgaan in die wete dat sy weë hoër is as ons weë, en sy gedagtes hoër is as ons gedagtes.

Hierdie hoop is ook vasgeanker in die verdienste van Christus. Sy voltooide verlossingswerk aan die kruis is 'n versoening vir al ons sondes. Daagliks is dit Hy wat ons voorspraak is by die Vader. Tereg kan die Bybel daarom sê: "As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense" (1 Kor. 15 : 19). Maar nou, omdat Hy opgewek is en lewe en vir ons intree by die Vader, weet ons verseker dat daar geen situasie is waarin ons kan beland, waarin Hy nie ons Hulp en Steun sal wees nie. Hierdie hoop staan ook vas in die blywende teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe. Hy maak die hoop tot my persoonlike besitting, Hy werk dit in my sodat dit onwankelbaar is in alle omstandighede.

Dit is 'n heerlike voorreg om te weet dat die hoop waardeur ek as gelowige daagliks kan lewe te midde van 'n wankelende wêreld, vir ons veilig weggelê is in die hemele. Die drie-enige God waarborg dit en daarom kan ek ook vandag daarop bou!

Ds J Greyvenstein in Lig en Lewe (aangepas en met insetsel van ds J Overduin).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css