Die Weg

 

Om jou roeping biddend uit te voer

Tobija die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê: “Laat hulle bou! Daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring!” ...... Hoor dit, ons God! Ons word bespotlik gemaak! .......... Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobija, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou - Nehemia 4:3-7.

As ons maar net...... Dit was die tema van die vorige boodskap. Die volk kon dit later weer vra: “As ons maar net na die wil van God gehandel het sou ons nooit 70 jaar in ballingskap hoef te gegaan het nie.” Maar God bly getrou aan sy belofte en na 70 jaar het die Here koning Kores van Persië die opdrag gegee om die tempel in Jerusalem te herbou. “So sê Kores, die koning van Persië: Al die koninkryke van die aarde het die HERE, die God van die hemel, aan my gegee, en Hy het my opgedra om vir Hom ‘n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort - mag die HERE sy God met hom wees, en laat hom optrek!” ( 2 Kronieke 36:23 OAV). Die eerste ballinge het begin terugkeer na Juda.

Ons lees van die herbouing van die tempel in die boek Esra. Nadat die tempel herbou is, kom daar twee manne wat deur God vir spesifieke take afgesonder is. Esra, 'n geleerde man (Esra 7:1-6), moes die tempeldiens weer orden en die volk Israel al die insettinge en verordeninge van die wet van die Here leer. Nehemia, die skinker van die koning van Persië, word deur God geroep om die mure van Jerusalem weer te kom opbou en die volk uit hul ellende te help (Nehemia 1). Hierdie twee manne was die leiers van die volk. Esra moes omsien na die geestelike welstand van die volk sodat hulle na die wil van God sou lewe, en Nehemia moes omsien na die fisiese welstand en beskerming van die volk.

Watter groot taak en geweldige uitdaging het nie vir hulle gewag nie! Die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het was troueloos (Esra 9:4) en moes teruggebring word na God; Jerusalem het in puin gelê (Nehemia 2:17). Maar hoor die geloof van Nehemia as hy sê: “Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen” (Nehemia 2:20 NAV).

Wat het hierdie twee uiteenlopende leiers in gemeen gehad? Natuurlik het albei van hulle na die wil van God gelewe, gehoor gegee aan God se roeping en sy bevele gehoorsaam. Maar meer nog, hulle het hul in voortdurende gebed tot God gewend en Hy het hulle werk geseën. Gaan lees die twee boeke, Esra en Nehemia, as 'n eenheid en gaan kyk na die gebede van hierdie twee manne.

Dit gaan nie oor hulle eie gerief en omstandighede nie. Hulle bid dat God hulle moet sterk in die werk wat hulle doen. Kyk na al die skietgebede van Nehemia: “Sterk tog my hande, o God!” (Nehemia 6:9 NAV).

Laat dit ook vandag vir ons 'n les wees. Moenie net bid vir jou persoonlike gerief nie. Bid veral om beskikbaar en gereed te wees om die wil van God te doen, hoe donker en deurmekaar alles om jou lyk. Deur gebed en toewyding het Nehemia magtige mure opgerig – dit geld ook vir ons vandag. Laat Esra en Nehemia se gebede ook joune word.

Die Bybel in Praktyk som dit mooi op: “Solank ons op hierdie aarde bly, sal daar teenstand en probleme wees waarmee geworstel moet word. Dit is die genade van God dat daar ten spyte van alles mense is wat Hom dien en Hom verheerlik. Geloof en gebed loop hand aan hand. Gebed beteken egter nie om te bid en agteroor te sit en wag vir iets om te gebeur nie. Wanneer ons bid, help God ons om te doen wat Hy van ons vra en gee Hy aan ons die wil en die krag om sy wil te doen. Om 'n leier te wees, beteken om te dien en die regte voorbeeld te stel deur jou geloof, jou harde werk en jou wysheid”.

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css